Bine ați venit, sunteți la pagina: Acasa

Bine ati venit pe pagina oficiala a Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures ! 


 

"Adresam un sincer bun venit tuturor celor care accesati acest site, in numele Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures si al personalului acestei institutii publice. Ne dorim ca pe aceasta cale sa venim in sprijinul celor interesati de activitatile pentru tineret si sport oferindu-le dreptul la informatia produsa si gestionata de D.J.S.T. Mures  si in acelasi timp sa fim o fereastra deschisa permanent tuturor celor care vor sa ne cunoasca.

Multumim vizitatorilor acestui site pentru ca au avut curiozitatea si dorinta de a afla cat mai multe despre noi. Va putem asigura cu responsabilitate de existenta unei administratii eficiente, deschise si transparente."


 

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI organizeaza in perioada 06.04.2015-08.04.2015 "TARGUL NATIONAL DE TABERE". DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES va participa la acest proiect cu stand propriu de prezentare. Acest proiect are ca principal obiectiv promovarea ofertelor de tabara a tuturor centrelor de agrement din subordinea MTS.  Ne gasiti in Parcul Obor, langa Primaria Sectorului 2 Bucuresti. Va asteptam cu drag!

 

 

 

CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2015

       DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES anunta CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET pentru anul 2015

 1. Perioada de depunere a proiectelor: 14 - 20 aprilie 2015

2. Prioritatile pentru anul 2015, pentru Concursul local de proiecte de tineret sunt: ·     

-        CULTURA SI EDUCATIE NON-FORMALA a) Stimularea preocuparilor pentru lectura si pentru creatia literara la tineri b) Sprijinirea si stimularea creativitatii si performantei tinerilor in diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.) c) Dezvoltarea  proiectelor de educatie non-formala adresate tinerilor.

·         SANATATE, SPORT SI RECREERE a) Desfasurarea de actiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool si tutun in randul adolescentilor si tinerilor b) Educatie pentru sanatate prin sustinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuala si atenuare a impactului infectiei cu HIV c) Implicarea tinerilor cu dizabilitati in practicarea sportului d) Combaterea excesului de greutate, obezitate in randul tinerilor prin proiecte specifice

·         PARTICIPARE SI VOLUNTARIAT a) Sustinerea de seminarii, conferinte si evenimente similare pentru promovarea participarii in randul tinerilor b) Sprijinirea de actiuni specifice de voluntariat c) Dezvoltarea si diversificarea actiunilor privind implicarea tinerilor in viata comunitatii

·         MUNCA SI ANTREPRENORIAT a) Stimularea activitatii economice a tinerilor b) Stimularea creativitatii tinerilor in domeniul economic si social 3. Suma alocata pentru Concursul local de proiecte de tineret din judetul Mures: 12 000 lei.

4. Calendarul de desfasurare a concursului loc de proiecte de tineret - 2015:

APARITIA ANUNTULUI DE PARTICIPARE 20 MARTIE 2015 Monitorul Oficial – partea a VI-a Site-ul Ministerului Tineretului si Sportului Site-ul DJST Mures

PERIOADA DE DEPUNERE PROIECTE 14 - 20 APRLIE 2015 Sediul DJST Mures, Targu mures, str. Victor Babes nr. 11

ETAPA I (etapa de selectie, eliminatorie, fara punctaj, a ONGT/ONGS) 21 - 27 APRLIE 2015  Sediul DJST Mures

AFISARE REZULTATE –  ETAPA I 27 APRLIE 2015 Sediul DJST Mures

PERIOADA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR LIPSA LA DOSAR 28 APRILIE - 5 MAI 2015 Sediul DJST Mures

VERIFICAREA COMPLETARILOR SI AFISAREA REZULTATELOR DUPA COMPLETARI 6 - 7 MAI 2015 Sediul DJST Mures

ETAPA A-II-A (etapa de selectie a proiectelor, pe baza de punctaj) 8 - 15 MAI 2015 Sediul DJST Mures

AFISARE REZULTATE – ETAPA A II-A 15 MAI 2015 Sediul DJST Mures

DEPUNERE CONTESTATII 18 - 20 MAI 2015 Sediul Ministerului Tineretului si Sportului din Bucuresti, Sector 2, Strada Vasile Conta, nr.16, Registratura, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro

ANALIZA CONTESTATII 21 - 26 MAI 2015 

AFISARE REZULTATE FINALE 27 MAI 2015 Sediul DJST Mures

DERULARE PROIECTE 10 IUNIE – 15 NOIEMBRIE 2015 

          Dosarele se vor depune, in plic sigilat, la secretariatul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures Targu Mures, str. Victor Babes nr. 11, intre orele 8 – 1630  de luni pana joi, si vineri intre orele   8 – 14 sau prin posta.        

  Metodologia de finantare se poate obtine de la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures, , sau de pe site-urile  pe www.mts.ro

 

METODOLOGIE

PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CENTRELOR DE TINERET DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CENTRE DE TINERET

2015

CAPITOLUL I

DEFINIŢII

Art. 1. În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. Centru de tineret (CT) - subprogram în cadrul Programului de centre de tineret- P1

2. Organizaţie neguvernamentală de tineret(ONGT) - persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.
3. Sunt asimilate ONGT federaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonan
ței Guvernului. nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

4. Organizaţie neguvernamentală pentru tineret (ONGT)- persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, care îndeplineşte numai condiţia prevăzută la art. 1 pct. 2 lit. a.

5. Program de tineret: set de subprograme/ set de proiecte de tineret în realizarea obiectivelor în domeniul tineretului;

6. Subprogram de tineret-set de proiecte de tineret în implementarea programelor de tineret

7. Proiect de tineret- denumit în continuare proiect, activităţi de şi pentru tineret în implementarea programelor/ subprogramelor de tineret;

a) activităţi de tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, în care sunt implicaţi în primul rând tineri;

b) activităţi pentru tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, în care nu sunt implicaţi în primul rând tineri;

8. Proiect de tineret propriu: proiect care respectă prevederile pct. 7 şi este realizat de Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret –DJST, respectiv a Municipiului Bucureşti - DSTMB;

9. Proiect de tineret propriu în parteneriat - proiect care respectă prevederile pct. 7, este propriu DJST/ DSTMB dar este realizat în cooperare cu o altă/ alte/ persoană/persoane juridică/juridice şi are la bază o convenţie/protocol în care se stipulează responsabilităţile părţilor;

10. Proiect de tineret în parteneriat: proiect care respectă prevederile pct. 7 şi este propus DJST/ DSTMB de către o persoană/ persoane/ juridică/juridice. Proiectul este realizat în baza unei convenţii/unui protocol în care se stipulează responsabilităţile părţilor;

11. Parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane fizice şi/sau juridice, statuată prin convenţie/protocol/contract în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea proiectului.

CAPITOLUL II

PROGRAMUL DE CENTRE DE TINERET –P1

Art. 2. Cadrul legal pentru finanţarea programelor de tineret ale MinisteruluiTineretului și Sportului (MTS) este reprezentat de Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, Legea tinerilor nr. 350/2006,cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea MTS, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.

Art. 3. Scopul/Obiectivul: îl reprezintă dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret /crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

Art. 4. Bugetul pentru anul 2015 este de 700 mii lei

Art. 5. Indicatorii pentru anul 2015 sunt următorii

5.1.indicatori de eficienţă

5.1.1.cheltuieli medii/centru de tineret: 20,588 mii lei

5.2 indicatori de rezultate:

5.2.1.- tineri beneficiari: 40.000

5.2.2. – număr de centre: 34

Art. 6. Nivelul de organizare este:

a) central: coordonare, monitorizare, evaluare

b) local: implementare

Art. 7. Există următoarele tipuri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinemateci/ videoteci; bănci de date; biblioteci electronice; pagini WEB; sesiuni/campanii informative; schimburi de experienţă; servicii de consiliere; servicii de consultanţă; expoziţii; târguri; activităţi sportive, activităţi culturale; mese rotunde; conferinţe; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente; editări; tipărituri; multiplicări; inscripţionări etc.

Art. 8. Proiectele eligibile în vederea finanţării, în baza bugetului aprobat suntproiecte proprii şi/sau în parteneriat ale DJST. 

CAPITOLUL III

CENTRUL DE TINERET

Art. 9. Tipurile de activități/ servicii în cadrul proiectelor organizate în CT sunt următoarele:

1. Informare şi documentare în diferite domenii de activitate: educaţie, piaţa muncii, sănătate, ecologie şi mediu, cultură şi timp liber, sport şi turism pentru tineret, asociativitate, viaţă practică.

2. Consiliere şi consultanţă

a) consultanţă în diferite domenii: juridic (legislaţie în domenii de interes pentru tineri); managementul proiectelor; managementul antreprenorial,etc;

b) consiliere: consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relaţii interpersonale etc.

3. Educaţie nonformală: cursuri /training: IT, limbi străine, pictură, dans, chitară, foto etc; activităţi sportive: tenis, şah, rummy etc; activităţi social – culturale; voluntariat şi mobilitate; întâlniri tematice;târguri campanii, caravane, schimburi de experienţă, etc.

Art. 10. Grup ţintă

Proiectele se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, sunt gratuite, accesibile şi orientate către nevoile tinerilor.

Art. 11. Cheltuielile pentru CT, se asigură din bugetul P1:

1. cheltuieli pentru susţinerea CT: Internet; Telefon; Închiriere spaţiu; Prestări servicii: service echipamente electronice; Prestări servicii: persoană fizică autorizată – PFA/ persoană juridică –PJ, cu atribuţii în domeniul tineretului, care prestează servicii în cadrul P1; Fond documentar: cărţi, publicaţii de specialitate şi materiale pe suport magnetic;

2. cheltuieli pentru organizarea de proiecte proprii şi/sau în parteneriat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/ 2006, cu modificările ulterioare.

3.Precizări:

- Persoanele (persoană fizică autorizată -PFA sau persoană juridică –PJ) care prestează servicii în cadrul P1 beneficiază de remuneraţie în condiţiile legii, funcţie de activitatea prestată şi timpul alocat.

Art. 12. Personalul implicat în activitatea CT este reprezentat de:

a) specialişti

b) personal DJST

c) voluntari (membri ONGT sau alte categorii).

Art. 13. Evaluarea CT se face prin rapoartele de activitate ale DJST şi/sau prin Programul de cercetare socială în domeniul tineretului.

Art. 14. (1) Centrele de tineret se înfiinţează în municipii reşedinţă de judeţ, precum şi în alte localităţi, dacă se consideră necesar, la solicitarea fundamentată a DJST.

(2) DJST poate înfiinţa CT în parteneriat cu autorităţile publice locale, ONGT etc.

(3) În vederea înfiinţării unui CT trebuiesc respectate următoarele standarde cu privire la spaţiu:

1. Locaţia trebuie:

 1. să aibă avizele necesare funcţionării în condiţii de securitate;
 2. să fie acesibilă pentru persoane cu dizabilităţi;
 3. să fie situată favorabil din punct de vedere al circulaţiei;
 4. să fie amplasată într-o zonă accesibilă pentru un număr cât mai mare de

tineri;

 1. să aibă acces direct şi facil spre exterior;
 2. să prezinte garanţia funcţionării şi neînstrăinării pentru o perioadă de cel

puţin 5 ani;

 1. să nu fie sediul unei organizaţii politice, religioase etc, care prin statut ar

crea discriminare;

 1. să deţină un spaţiu distinct, să nu îl împartă cu alte servicii, astfel încât

identitatea lui să poată fi definită în mod clar şi tinerii să simtă că le este anume destinat;

 1. să poziţioneze sigla/log-ulîntr-un loc cât mai vizibil, uşurând rapiditatea cu

care poate fi găsit CT.

2. CT trebuie să dispună de:

a) un spaţiu cu o suprafaţă minimă de 70 mp, recomandat a fi compartimentat astfel:

a.1. pentru primirea tinerilor în centru;

a.2. pentru proiecte;

b) mobilier, aparatură IT, aparatură electronică adecvată;

c) registru de evidenţă a tinerilor care beneficiază de proiectele CT;

d) toalete, folosite atât de personal cât şi de public.

(4)Orice modificare privind locaţia şi dotările CT (schimbarea locaţiei, închiderea centrului temporar sau definitv, mutarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din centru/centre în altă locaţie etc.) se face doar cu aprobarea conducerii MTS.

Art. 15. (1) Dosarul necesar înfiinţării CT,conform Anexei nr.1, este însoţit de:

1. analiza socio-economică a situaţiei tineretului din judeţ şi a localităţii în care se înfiinţează.

2. documente privind locaţia

2.1. dovada de sediu

2.2. harta zonei în care va fi amplasat CT;

2.3. schiţa detaliată a spaţiului.

3. parteneriate, încheiate cu:

   3.1. servicii publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale;

   3.2. ONGT;

   3.3. alte organisme interesate.

(2) Dosarul conţinând documentele de mai sus, se transmite la MTS de către DJST în vederea analizării necesităţii şi oportunităţii.

Art. 16. Înfiinţarea și închiderea CT se aprobă de către conducerea MTS, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

CAPITOLUL IV

FINANŢAREA ŞI DERULAREA PROIECTELOR PROPRII ŞI/ SAU ÎN PARTENERIAT ALE DIRECŢIILOR JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET

Art. 17. Bugetul alocat fiecărui judeţ se repartizează de către o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului și sportului - OMTS şi se aprobă de către conducerea MTS.

Art. 18. (1) Sunt eligibile în vederea finanţării proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale DJST, care:

1. sunt cuprinse în calendarul de proiecte proprii şi/ sau în parteneriat al DJST, aprobat de conducerea DJST. În mod excepţional, direcţia poate derula proiecte de tineret care nu au fost incluse în calendar, cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul programului, situaţie în care se va întocmi o nota prin care se aprobă modificarea/ completarea Calendarului.

a) Calendarul de proiecte proprii şi/ sau în parteneriat al DJST se transmite la MTS – DPPTS; orice modificare survenită se comunică cu minimum o zi înainte de producerea acesteia.

b) În situaţia în care suma alocată capitolului de cheltuieli “susţinere CT” nu este cheltuită în totalitate, suma rămasă poate fi redistribuită la capitolul de cheltuieli “organizarea de proiecte proprii şi/sau în parteneriat” doar cu aprobarea MTS.

2. se încadrează în tipurile de proiecte prevăzute la art. 9;

3. prevăd cheltuieli eligibile, aşa cum sunt acestea stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 259/ 2006 cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile în cadrul proiectelor sunt efectuate exclusiv de către DJST.

Art. 19.- În vederea finanţării proiectelor proprii şi/ sau în parteneriat sunt necesare:

1. pentru proiectele proprii ale DJST:

a) calendarul de proiecte proprii ale DJST.

b) referat            

c) propunere de angajare

d) documente privind achiziţiile publice

e) contract/ notă de comandă;

f) decont de cheltuieli;

g) ordonanţare de plată.

2. pentru proiectele proprii în parteneriat ale DJST:

a) documentele prevăzute la pct.1;

b) convenţia/ protocolul prin care se stipulează responsabilităţile părţilor, se întocmeşte după referat și propunerea de angajare.

Art. 20.- (1) La proiectele de tineret, salariaţii DJST cu atribuţii în domeniul programelor de tineret şi/sau reprezentanţii MTS desemnaţi să participe, beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului. nr. 259/2006 cu modificările ulterioare.

(2) Participarea salariaţilor DJST cu atribuţii în domeniul programelor de tineret şi/ sau a reprezentanţilor MTS la proiectele de tineret se efectuează în baza dispoziţiei conducătorului instituţiei şi a ordinului de deplasare

(3) Se recomandă ca minimum 80% dintre participanţii la proiectele de tineret să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani.

CAPITOLUL V

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU SUSŢINEREA CT ŞI PENTRU PROIECTELE DERULATE ÎN CT

ŞI PENTRU PROIECTELE DERULATE ÎN CT  

 

Art. 21. (1) Sumele aferente P1 se virează lunar de către MTS în contul DJST,în baza solicitării transmise de către DJST la DPPTS, până la data de 15 a lunii anterioare în care trebuie efectuate plăţile.

(2) DPPTS centralizează în termen de 5 zile solicitările şi le transmite la Direcţia Economică şi Patrimoniu din cadrul MTS.

(3) Pentru proiectele proprii şi/sau în parteneriat organizate în cadrul CT şi care au o durată mai mare de 15 zile, se pot realiza decontări parţiale de până la 70% din valoarea bugetului aprobat/ proiect,în baza documentelor justificative de cheltuieli, legal întocmite.

(4) Pentru susţinerea activităţii Centrelor de tineret (internet, telefon, service echipamente electronice, fond documentar, chirii, Prestări servicii: persoană fizică autorizată – PFA/ persoană juridică –PJ etc.) se pot realiza decontări lunare, în funcţie de contractele încheiate cu prestatorii de servicii, în baza documentelor justificative de cheltuieli, legal întocmite.

Art. 22. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor proprii şi/sau în parteneriat, sunt necesare următoarele documente:

1. pentru proiectele DJST un centralizator al decontului de cheltuieli, conform Anexei nr. 7.

2. factură/ bon fiscal în original, emisă/emis de prestatori, în care se detaliază categoriile de cheltuieli efectuate;

3. documente privind achiziţii publice;

4. listă de participanţi - este obligatorie pentru stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; conferinţe de presă; întâlniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi de experienţă internaţionale, precum şi pentru alte proiecte care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi/sau premii şi se întocmeşte conform Anexei nr. 2.

5. Raportul de evaluare[1], după caz, semnat de către responsabilul de proiect al DJST şi contrasemnat de conducătorul direcţiei organizatoare,se întocmește conform Anexei nr.4.

Art.23. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, pentru masă servită;

b) facturi, chitanţe şi bonuri fiscale, pentru alimente;

c) pontajul de masă, întocmit conform Anexei nr. 6;

(2) Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun - 15%, dejun - 50%, cină - 35% din valoarea totală a acesteia.

Art.24. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

b) diagrama de cazare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 5.

Art.25.- Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute

de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3;

b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3;

c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3. Dacă transportul este realizat cu maşinile MTS/DJST, la tabel se anexează şi copia foii de parcurs, certificată „copie conform cu originalul”.

d) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul[2] şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3.

e) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs în copie (cu menţiunea „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 26. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:

a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;

b) factură fiscală.

Art. 27. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii altele decât cele de cazare, masă, prestări servicii: PFA/ PJ sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei, după caz;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz;

d) proces verbal de recepţie a bunurilor/ serviciilor, după caz.

Art. 28. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;

b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat;

d) proces verbal de recepţie a produselorpentru tipărituri, inscripţionări;

e) un exemplar din produsul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta.

Art. 29.- Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social – culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art. 30. - Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul proiectelor (persoană fizică autorizată sau persoană juridică) sunt:

a) contract de prestări servicii;

b) factură fiscală;

c) raport de evaluare cu privire la activitatea prestată şi proces verbal de recepţie.

d) pentru training/ curs: CV trainer/ lector, suport de curs.

Art. 31.- Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 32. -Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv ale prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor deconcesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,aprobată cu modificări și completări pri Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 33.Documentele pentru decontarea cheltuielilor pentru proiectele proprii şi / sau în parteneriat ale DJST se întocmesc de responsabilul de proiect desemnat,în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului.

Art. 34. Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada de derulare a proiectelor.Pentru susţinerea CT (telefon, internet, chirie spaţiu, publicaţii de specialitate, service echipamente) nu se întocmeşte raport de evaluare.

În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii va/ vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie (sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare a proiectului). Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului (cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare a proiectului).

 

ANUNŢ

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs de ocupare prin recrutare, a functiei publice vacante de Inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Tineret.

      

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures, str. Victor Babes , nr.11, Tg. Mures,jud.Mures , dupa urmatorul calendar :

-         Proba scrisa - in data de 16 aprilie 2015 ,ora 10

-         Interviul - in data de 20 aprilie 2015, ora 10

             Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte

date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

        

         Conditii generale :

Funcţia publică nu va fi ocupată prin redistribuire

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice :

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an;

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: operativitate şi receptivitate în soluţionarea lucrărilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă

Candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul DJST Mures, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

                     Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

BIBLIOGRAFIE

                 1. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului        Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
                 2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                 3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
                 4.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
                 5.O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
                 6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
                 7.Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                 8.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
                 9.H.G. nr.801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei";
               10.H.G. nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret îm domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;
               11. Legea nr.350/2006 - Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
               12. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
               13.Legea nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.

ANUNT

 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Consilier - grad profesional I , studii superioare- in cadrul Compartimentului Tineret

Dosarul de inscriere la concurs

             In conformitate cu dispozitiile art.6 din Anexa la H.G.nr.286/2011, dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele :

- cerere de înscriere la concurs

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- curriculum vitae;

        

         Actele in copie prevăzute la aliniatele precedente vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea..

Conditii generale

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.3 din Anexa la HG nr.286 /2011, asa cum a fost modificata prin HG nr.1027/2014

Astfel, poate participa la concurs, persoana care :

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice :

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 6 ani;

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: operativitate şi receptivitate în soluţionarea lucrărilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă

- cunoasterea limbii engleze, scris, vorbit,citit

Dosarele de inscriere se pot depune pana la data 27 martie 2015 inclusiv ,ora 14.

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures ,str.Victor Babes, nr.11, dupa urmatorul calendar :

1.Selectia dosarelor- in termen de maxim 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

2.Proba scrisa se va desfasura in data de 6 aprilie 2015 ,ora 10

3.Interviul va avea loc in data de 8 aprilie 2015, ora 10

        

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

               Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

BIBLIOGRAFIE

                1. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului   Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
                 2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                 3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
                 4.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
                5.O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
                 6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
                7.Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                 8.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
                 9.H.G. nr.801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei";
               10.H.G. nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret îm domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;
               11. Legea nr.350/2006 - Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
               12. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
               13.Legea nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.
                14
Constitutia Romaniei

          ANUNŢ

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Muncitor calificat I –fochist- in cadrul Unitatii de Administrare a Bazelor Sportive

Dosarul de inscriere la concurs

             In conformitate cu dispozitiile art.6 din Anexa la H.G.nr.286/2011, dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele :

           - cerere de înscriere la concurs

           - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

           - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

         -   copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

         -   cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

         -   adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

         - curriculum vitae.    

         Actele in copie prevăzute la aliniatele precedente vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea..

           Conditii generale :

             Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.3 din Anexa la HG nr.286 /2011, asa cum a fost modificata prin HG nr.1027/2014

             Astfel, poate participa la concurs, persoana care :

     - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

     - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

   - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

     - are capacitate deplină de exerciţiu;

     - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

     - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.      

Conditii specifice :

       - diploma de absolvire a liceului sau scolii profesionale

     - să fie absolvenţi ai unui curs de fochist autorizat ISCIR

       - vechime minima in meserie- 3 ani

Dosarele de inscriere se pot depune pana la data 27 martie 2015 inclusiv ,ora 14.

      

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures ,str.Victor Babes, nr.11, dupa urmatorul calendar :

1.Selectia dosarelor- in termen de maxim 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

2.   Proba scrisa se va desfasura in data de 7 aprilie 2015 ,ora 10

3.   Interviul va avea loc in data de 9 aprilie 2015, ora 10

            

             Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte

   date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

               Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată, actualizată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;

-   Ordin nr. 1007 din 21 mai 2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 ,,Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw”, PT C2-2010 „Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi” şi PT C11-2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor”

- ORDIN nr. 663 din 12 aprilie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Prescripţiilor tehnicePT C 1-2010"Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şieconomizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune",PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide",PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă", PT C 8-2010 "Instaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune",PT C 10-2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune"actualizat

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor;

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;

- Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi   instituţiile publice;

-Constitutia Romaniei.  

Atributiile D.J.S.T. Mures


Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures (D.J.S.T. Mures) este organizata in baza HG 776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica. 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures a preluat personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul Directiei pentru Sport a Judetului Mures si al Directiei pentru Tineret a Judetului Mures, care s-au desfiintat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures asigura implementarea la nivel judetean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile sportului si tineretului si indeplineste urmatoarele atributii specifice:

 • asigura punerea in aplicare la nivelul judetului a strategiei si programelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in domeniile sportului si tineretului;
 • utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;
 • urmareste aplicarea si controlul respectarii actelor normative din domeniile sportului si tineretului;
 • colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau straine;
 • organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement;
 • elaboreaza calendarul anual de actiuni de sport si tineret proprii si in parteneriat si il supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 • actioneaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si din alte fonduri, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;
 • asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de si pentru tineret, precum si pentru sport de catre institutii publice locale;
 • colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in vederea indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului si tineretului;
 • ofera informatii si acorda consiliere in domeniile sportului si tineretului;
 • organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile in domeniile sportului si tineretului;
 • organizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret din judet;
 • organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educatia nonformala pentru tineri si studenti;
 • organizeaza si implementeaza programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati;
 • propun Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret infiintarea sau desfiintarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, in vederea derularii activitatilor de informare si consiliere pentru tineret;
 • finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala.            

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures indeplineste si atributiile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul altor pagini cu denumiri asemenatoare realizate pe diverse portaluri de web hosting gratuit.