Bine ați venit, sunteți la pagina: Acasa

INVITATIE DE PARTICIPARE

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Muresare onoarea sa va invite sa depuneti oferte pentru atribuirea directa a contractului Construire si administrare( prin abonament lunar ) a unui site web de prezentare”

Obiectul contractului:

Detalii contract:Contractul presupune Construirea si administrarea lunara a unui site de prezentare

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa, conform OUG 34/2006

 1. Sursa de finantare a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit: buget propriu

 2. Durata contractului: 12 luni

     3.      Oferta câştigătoare va fi oferta cu pretul cel mai scazutin conditiile utilizarii aceleiasi platforme soft.

  1. Adresa la care se depune oferta: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, str. Victor Babes, nr. 11, Tirgu Mures, jud. Mures, in zilele lucratoare intre orele 09.00-14.00
 1. Data limita pentru depunerea ofertei:25.11.2015, ora 14.

      

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon0265-218841.

Reprezentant legal

DIRECTOR EXECUTIV

RUS IULIANA

     Compartiment achizitii

Cons.sup.Cosma Luciana Carmen

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului Achizitii publice-Investitii- Patrimoniu-Administrativ.

 

            

 

                1. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului   Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
                 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
                 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

              4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare

 

             5. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
              6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
               7
. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice ,cu modificarile ulterioare;
                 8. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările

 

                 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi completările ulterioare;                 

             10. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

 

ANUNŢ

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului          Achizitii publice-Investitii- Patrimoniu-Administrativ.

           Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures, str. Victor Babes , nr.11, Tg. Mures , dupa urmatorul calendar :

 • Proba scrisa se va desfasura in data de 27.10.2015, ora 10

 • Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

  Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

  Conditii generale:

  Funcţia publică nu va fi ocupată prin redistribuire.Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

  Conditii specifice:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul stiintelor economice sau juridice ;

  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani;

  - absolvent curs Expert Achizitii Publice- acreditat ANC

  Candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul DJST Mures, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

 

 

 

 

 

 INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures are onoarea sa va invite sa depuneti oferte pentru atribuirea directa a contractului Furnizare si montare usi PVC la Sala Sporturilor din Tg. Mures”

 

Obiectul contractului:

 

Detalii contract:Contractul presupune furnizarea si montarea a 13 usi termopan PVC la Sala Sporturilor din Tg. Mures.

 

1.     Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa, conform OUG 34/2006

     2.    Sursa de finantare a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit: buget propriu

     3.   Durata contractului: 30 zile

     4.   Valoarea estimata totala a contractului (fara TVA): 41.935 lei

 

   Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda elementele solicitate prin documentatia de atribuire.

 

  Oferta se va elabora pe baza informatiilor din documentatia de atribuire si a specificatiilor tehnice. Documentatia se poate ridica de la sediul autoritatii contractante, in zilele lucratoare intre orele 09.00-14.00.

 

  Adresa la care se depune oferta: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, str. Victor Babes, nr. 11, Tirgu Mures, jud. Mures, in zilele lucratoare intre orele 09.00-14.00

 

Data limita pentru depunerea ofertei: 28.09.2015, ora 14.

 

      

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0265-218841.

 

 

Reprezentant legal

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

RUS IULIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Directia Programe si Proiecte pentru Tineret si Studenti

Ministerul Tineretutui si Sportutui organizeaza in perioada 18 - 22 noiembrie 2015, la Complexul Expozitional Romexpo, Bucuresti, cea de a Xll-a editie a ,,Salonului National de lnventica si Creatie Stiinlifica pentru Tineret".

Salonul se desfasoara in cadruI Targului lnternational ,,Gaudeamus Carte de invatatura". Cu aceasta ocazie au loc expozitii de inventii si idei, vernisaje, conferinte,mese rotunde si dezbateri pe diferite domenii ale educatiei, culturii si stiintei, ale economiei creative. Deschiderea salonutui va avea loc miercuri, 18 noiembrie 2015, ora14.00, la standuI special amenajat in cadrul Complexului Expozitional Romexpo Bucuregti.

Grupul tinta este compus din tineri, cu varste intre 14 si 35 de ani, din toata tara, tineri care au o orientare spre o societate bazata pe cunoastere si dezvoltare. Aceasta initiativa isi propune sa ofere o abordare mai larga a notiunii de inventica si creativitate, sa indrepte atentia tinerilor spre o societate a viitorului, o economie aflata la confluenaa dintre cultura, arta, stiinta si economie ca premisa a unei dezvoltari durabile.

Cu acest prilej Ministerul Tineretului si Sportului lanseaza si un concurs de inventii si creatii pentru tinerii care au preocupari, cunostinte si aptitudini provenind din diverse domenii si care isi expun lucrarile in cadrul Salonului Nationat de lnventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret - 2015.

La CONCURS participa tineri ale caror inventii sau creatii se incadreaza in urmatoarele sectiuni:

1)STIINTE APLICATE (mecanica, electricitate, optica, termotehnica, biotehnotogie, nanotehnologie, aeronautica, astronautica etc.)

2) TEHNOLOGIA INFORMATIEI (tehnologie care asociaza utilizarea calculatorului si a informaliitor, care ajuta sa produca, sa manipuleze, sa comunice sau sa difuzeze informatiile)

3) TEHNOLOGII ALE VIITORULU (robotica, grafic design etc.)

Selectia lucrarilor inscrise la concurs se realizeaza de catre jurii formate din specialisti ai domeniilor respective, iar cele mai creative si inovative lucrari, pe fiecare tematica,vor fi premiate la finaluI manifestarii, intr-un cadru festiv.

Creatiile si inventiile tinerilor vor fi expuse in cadrul salonului, intr-un loc special

amenajat, fiecare tanar/echipa avand la dispozilie un spaliu de prezentare. Fiecare

este responsabil de materialele si modul prin care isi promoveaza ideea.

Va rugam sa ne sprijiniti in acest demers, prin transmiterea informatiei catre

tinerii din judetul dvs, cu preocupari in domeniile mai sus mentionate, care doresc

sa participe la Salonul Nolional de lnventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret.

Selectia participantilor

Selectia participantilor se face in baza urmatoarelor documente:

A) Formular tip de inscriere

B) Document de identitate (Cl) - in copie;

C) Curriculum - Vitae (CV).

Acestea se vor transmite la adresa de e-mait: salon.national20l5@mts.ro, avand inscriplionata, in campul ,,Subiect", mentiunea: ,,Inscriere ,,Salonul National de lnventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret" pana luni, 12 octombrie 2015.

Lista participantilor, stabitita in baza evaluarii aplicatiilor, va fi postata pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului - www.mts.ro, in data de vineri, 16 octombrie 2015.

Masa, cazarea si parliat transportul participantilor (respectiv costul drumului de la locatitatea de domiciliu pana in Bucuresti), atlii decat cei din Bucuresti, se asigura de catre MinisteruI Tineretului si Sportului. Numarul de participanti pentru tinerii care participa in echipa, este de maxim 3 tineri insotiti, eventual, de un profesor.

DIRECTOR

CRISTIAN MIRCEA MELESTEU

Str Vasile Conta nr. 16, Sector 2, , Bucuresti, Romania

Tet: +40 (0)21 307 64 17

Fax: +40 (0)21 307 64 18

www.mts.ro

 

 S66

 

                                                  

 

 

Bine ati venit pe pagina oficiala a Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures ! 


 

"Adresam un sincer bun venit tuturor celor care accesati acest site, in numele Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures si al personalului acestei institutii publice. Ne dorim ca pe aceasta cale sa venim in sprijinul celor interesati de activitatile pentru tineret si sport oferindu-le dreptul la informatia produsa si gestionata de D.J.S.T. Mures  si in acelasi timp sa fim o fereastra deschisa permanent tuturor celor care vor sa ne cunoasca.

Multumim vizitatorilor acestui site pentru ca au avut curiozitatea si dorinta de a afla cat mai multe despre noi. Va putem asigura cu responsabilitate de existenta unei administratii eficiente, deschise si transparente."


DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MUREŞ          
                                   
RAPORT CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET  
                                   
Nr. crt.     Denumire proiect Obiectivul specic*     Direcţia de acţiune Tip proiect Scurtă descriere Obiectiv /                             obiective proiect     Rezultate estimate Organizator Parteneri Perioada/ loc de desfîşurare Nr.participanti Nr. beneficiari Buget total          Buget solicitat DJST Mureş Buget aprobat Punctaj obţinut Observaţii
1 Academia estivală de creație artistică a tineretului de diferite etnii Cultură şi educaşie nonformală Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative; dezvoltarea proiectelor de educaţie nonformală adresate tinerilor Tabără Proiectul acesta doreşte realizarea unei colaborări între profesori şi tineri artişti interesaţi în aprofundarea cunoştinţelor muzicale. La această tabără vor fii prezenţi elevi şi profesori din mai multe judeţe al ţării precum şi din alte ţări precum Franţa, Ungaria etc. Îmbunătăţirea relațiilor interculturale și inter-etnice între tinerii din Romania din diferite județe Suținerea și incurajarea comunicării, a diaogului cultural între diferite grupuri etnice, la nivel comunitar, în contextul unei popularizări a instrumentului în plan socio-cultural în rândul tineretului. A. S. HARMONIA CORDIS Filarmonica de stat Tg Mureş, Univ. De Arte din Tg Mureş, Academia de muzică Gh Dima, CJ Mureş, As. Culturală Amphion, Uniunea studenţească Maghiară din Cluj 01.08. - 01.10.2015 / Tg Mureş 200 15000 11450 5150 3950 85 Aprobat
2 Diversitate/ Sokfeleseg Cultură şi educaşie nonformală Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor. Tabără pentru tineri Activităţi interactive(ciclism montan,canoe etc) şi discuţii, evaluări de grup, activităţi în grădina de corzi. Obiectivul general al proiectului este educarea interculturală a tinerilor, dezvoltarea toleranţei Participarea tinerilor la activități interactive, pline de mișcare în aer liber, cunoaşterea de sine, înţelegera de a fii activ dacă vrei sa îti atingi ţelurile As. Societate pentru Tineret Outward Bound Romania ISJ Mureş 10.06. - 30.09.2015 / Sovata jud Mureş 22 22 5705 4385 3630 81 Aprobat
3 Ideal - inițiativele tinerilor cu dizabilităţi Cultură şi educaşie nonformală Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor. eveniment Un spectacol de dans în fotolii rulante prezentate de Grupul de dansatori Kombi "Paradance Company" din Ungaria. Se va face un schimb de experienţă în domeniul sportului pentru persoanele cu dizabilităţi. Organizarea unei sesiuni de pregătire pentru tinerii cu dizabilităţi. Desfăşurarea sesiunii de pregătire sub conducerea unui psiholog, persoana cu dizabilitate. Organizarea unui spectacol cultural prezentat de persoane cu dizabilităţi. Şansa de a integra tinerii cu dizabilităţi, implicarea directă în activităţile organizaţiei As. De Reintegrare Socilală a Persoanleor cu Dizabilităţi   15.08 - 15.11.2015/ Tg Mureş 80 80 12000 4000 3000 78 Aprobat
4 Spune nu tehnologiei Participare şi voluntariat sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat Campanie de informare Va fi organizat o sesiune de informare si dezbatere pe parcursul a 5 zile, cu 25 de tineri. Campania de informare vor strabate orasul Tg Mures in punctele aglomerate impartind plianturi. O1:Crestera gradului de onformare pentru 25 de tineri din Craiova O2:Informarea a 2500 de tineri din Tg Mures O3Cresterea in randul a 2500 de tineri din Tg Mures a gradului de informare privind modul corect de utilizare a tv-ului si a pc-ului Pentru O1 - 25 de tineri sa fie pregatiti pentru a oferi informatii corecte; pentru cei pentru O2 cei 25 de tineri sa ofera informatii in randul a 2500 de tineri din Tg Mures; O3 cresterea in randul a 2500 de tineri din Tg Mures a cunostintelor despre moduri corecte de folosire a Tv-ului si pc-ului As. Pentru Tineri "T21"   14.07 - 20.08. 2015     Tg Mures 25 2500 12887 9877 2670 74 Aprobat
5 Trăieşte responsabil! Sănătate sport şi recreere Desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor seminarii În acest proiect se urmăresc principiile educaţiei non-formale cum ar fi: activităţi structurate de educaţie non-formală, jocuri interactive şi de grup, jocuri de rol, dezbateri confesiuni, folosirea materialelor audio-vizuale. Abordarea unor teme legate de factori de risc; dezvoltarea imaginii de sine şi a responsabilităţii; prevenirea şi combaterea factorilor de risc; dezvoltarea comunităţii şi a spiritului de grup; creearea unui mediu propice deschiderii tinerilor ; dezvoltarea comunităţii şi a spiritului de grup Imbunătăţirea imaginii de sine a tinerilor,crearea unui mediu propice deschiderii tinerilor precum şi abordarea unor teme legate de factori de risc. As. Pro Christo et Ecclesia Sectorul Tineret- Philothea Klub   1.09 - 14.11.2015 / Tg Mureş 186 1000 7477 3727 2650 73 Aprobat
6 Cupa Olympikus Ediția a-IX-a rezervat persoanleor cu dizabilități Sănătate sport şi recreere implicarea tinerilo0r cu dizabilităţi în practicarea sportului Manifestări sportive şi turistice Întreceri sportive rezervate persoanelor cu dizabilităţi Promovarea și apărarea drepturilor tinerilor cu dizabilități, contribuind astfel la integrarea lor în societate prin intermediul sportului Număr crescut de participanţi şi integrarea lor în societate As. Clubul Sportiv Olympikus   15.07. - 15.11. 2015 Tg Mureş 150 500 15000 4000 2500 69 Aprobat
7 Seminar: Fotografii publicate pe reţele de socializare Cultură şi educaşie nonformală Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative seminarii În acest proiect se abordează tematica de social media şi din punctul de vedere a conţinutului vizual şi a consecinţelor, rezultatele postărilor. Seminarul se va desfăşura pe 2 zile. Pregătirea teoretică despre subiectul abordat, interactiv cu implicarea tinerilor. Demonstraţii şi participari practice de realizare a imaginilor. Conştientizarea tinerilor a beneficiilor reţelelor de socializare precum şi percolele pe care acestea ar putea provoca As. 3e Point   22.06 – 03.07.2015 10 10 4650 4050 2100 60 Aprobat
8 Zilele Tineretului din Targu- Mures Editia a-II-a Cultură şi educaşie nonformală Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor. seminarii Concert susţinut în data de 14.11.2015 în sala mare a Palatului Culturii din Târgu – Mureş organizarea unui concurs de inteligenţă, frumuseţe, artă, sport între universităţile din Târgu – Mureş si seminării organizate în Universitatea Sapientia, Universitatea de Arte şi Universitatea de medicină şi farmacie din Târgu – Mureş. Cultivarea si creşterea interesul publicului fată de   tineret ; Promovarea multiculturalităţii şi a evenimentelor de acest fel; Promovarea universităţilor din Târgu - Mureş; Îndrumarea tinerilor în privinţa alegerii unui loc de muncă Rezultatul cel mai important este cresterea de participanţii la acest eveniment de tineret. Prin concursurile, workshop-urile, petrecerile, concertele, seminariile oferite participanţilor contribuim în mare parte la integrarea tinerilor în comunitate. Asociatia Forte Proaspete pentru Targu Mures   25.07.15. – 04.12.15. / Tg-Mures 200 200 13405 7305 2000 57 Aprobat
9 Balul Toamnei Cultură şi educaşie nonformală Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor. eveniment Desfăşurarea unui bal tematic cu artişti de seamă. Este un eveniment cultural de seamă prin care tineretul poate participa la un astfel de eveniment. Organizarea unei echipe pentru organizarea balului; Posibilitatea tinerilor mureşeni de a participa la o viaţă culturală şi de a susţine tradiţia Creşterea numărului de participanţi la acest eveniment. As. Euro-Media Advertising   04.09 - 14.10.2015 550 550 10200 4000 1500 40 Aprobat
                                   
          COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR                
                                   
      PREŞEDINTE     MEMBRII
      DIRECTOE EXECUTIV ADJUNCT     Şef serviciu economic Consilier tineret
      ŞANDRU ANCA DELIA     Rus Iuliana Siklodi Jozsef

 

 

 

Concurs local de proiecte de tineret 2015 Etapa I
Nr. Inr. DJST ONGT TITLUL PROIECTULUI REZULTAT OBS.
724/ 17.04.2015 Asociaţia Harmonia Cordis Academia estivală de creaţie artistică a tinretului de diferite etnii eligibil  
718/ 16.04.2015 Asociaţia Philothea Klub Trăieşte responsabil eligibil  
740/ 20.04.2015 Asociaţia de Reintegrare Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi Ideal iniţiativele tinerilor cu dizabilităţi eligibil  
739/ 20.04.2015 Asociaţia Club Sportiv Olympikus Cupa Olympikus ediţia a IX-a eligibil  
727/ 17.04.2015 Asociaţia Outward Bound Romania Tabără pentru tineri eligibil  
746/ 20.04.2015 Asociaţia Forţe Proaspete pentru Tg Mureş Zilele Tineretului din Tg Mureş Ediţia a II-a eligibil  
745/ 20.04.2015 Asociaţia Euro - Media Advertising Balul toamnei eligibil  
719/ 16.04.2015 Asociaţia pentru Tineri T21 Spune nu tehnologiei în exces eligibil  
743/ 20.04.2015 Asociaţia 3ePoint Seminar: Fotografii publicate pe reţele de socializare eligibil  
         
COMISIA DE ANALIZA A PROIECTELOR
         
PREŞEDINTE
Director executiv   adjunct
Șandru Anca Delia
         
MEMBRII
         
Șef serviciu economic Consilier tineret Inspector tineret
Iuliana Rus Siklodi Jozsef Diaconu Iustina
      Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2015

       DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES anunta CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET pentru anul 2015

 1. Perioada de depunere a proiectelor: 14 - 20 aprilie 2015

2. Prioritatile pentru anul 2015, pentru Concursul local de proiecte de tineret sunt: ·     

-        CULTURA SI EDUCATIE NON-FORMALA a) Stimularea preocuparilor pentru lectura si pentru creatia literara la tineri b) Sprijinirea si stimularea creativitatii si performantei tinerilor in diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.) c) Dezvoltarea  proiectelor de educatie non-formala adresate tinerilor.

·         SANATATE, SPORT SI RECREERE a) Desfasurarea de actiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool si tutun in randul adolescentilor si tinerilor b) Educatie pentru sanatate prin sustinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuala si atenuare a impactului infectiei cu HIV c) Implicarea tinerilor cu dizabilitati in practicarea sportului d) Combaterea excesului de greutate, obezitate in randul tinerilor prin proiecte specifice

·         PARTICIPARE SI VOLUNTARIAT a) Sustinerea de seminarii, conferinte si evenimente similare pentru promovarea participarii in randul tinerilor b) Sprijinirea de actiuni specifice de voluntariat c) Dezvoltarea si diversificarea actiunilor privind implicarea tinerilor in viata comunitatii

·         MUNCA SI ANTREPRENORIAT a) Stimularea activitatii economice a tinerilor b) Stimularea creativitatii tinerilor in domeniul economic si social 3. Suma alocata pentru Concursul local de proiecte de tineret din judetul Mures: 12 000 lei.

4. Calendarul de desfasurare a concursului loc de proiecte de tineret - 2015:

APARITIA ANUNTULUI DE PARTICIPARE 20 MARTIE 2015 Monitorul Oficial – partea a VI-a Site-ul Ministerului Tineretului si Sportului Site-ul DJST Mures

PERIOADA DE DEPUNERE PROIECTE 14 - 20 APRLIE 2015 Sediul DJST Mures, Targu mures, str. Victor Babes nr. 11

ETAPA I (etapa de selectie, eliminatorie, fara punctaj, a ONGT/ONGS) 21 - 27 APRLIE 2015  Sediul DJST Mures

AFISARE REZULTATE –  ETAPA I 27 APRLIE 2015 Sediul DJST Mures

PERIOADA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR LIPSA LA DOSAR 28 APRILIE - 5 MAI 2015 Sediul DJST Mures

VERIFICAREA COMPLETARILOR SI AFISAREA REZULTATELOR DUPA COMPLETARI 6 - 7 MAI 2015 Sediul DJST Mures

ETAPA A-II-A (etapa de selectie a proiectelor, pe baza de punctaj) 8 - 15 MAI 2015 Sediul DJST Mures

AFISARE REZULTATE – ETAPA A II-A 15 MAI 2015 Sediul DJST Mures

DEPUNERE CONTESTATII 18 - 20 MAI 2015 Sediul Ministerului Tineretului si Sportului din Bucuresti, Sector 2, Strada Vasile Conta, nr.16, Registratura, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro

ANALIZA CONTESTATII 21 - 26 MAI 2015 

AFISARE REZULTATE FINALE 27 MAI 2015 Sediul DJST Mures

DERULARE PROIECTE 10 IUNIE – 15 NOIEMBRIE 2015 

          Dosarele se vor depune, in plic sigilat, la secretariatul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures Targu Mures, str. Victor Babes nr. 11, intre orele 8 – 1630  de luni pana joi, si vineri intre orele   8 – 14 sau prin posta.        

  Metodologia de finantare se poate obtine de la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Mures, , sau de pe site-urile  pe www.mts.ro

 

METODOLOGIE

PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CENTRELOR DE TINERET DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CENTRE DE TINERET

2015

CAPITOLUL I

DEFINIŢII

Art. 1. În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. Centru de tineret (CT) - subprogram în cadrul Programului de centre de tineret- P1

2. Organizaţie neguvernamentală de tineret(ONGT) - persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.
3. Sunt asimilate ONGT federaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonan
ței Guvernului. nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

4. Organizaţie neguvernamentală pentru tineret (ONGT)- persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, care îndeplineşte numai condiţia prevăzută la art. 1 pct. 2 lit. a.

5. Program de tineret: set de subprograme/ set de proiecte de tineret în realizarea obiectivelor în domeniul tineretului;

6. Subprogram de tineret-set de proiecte de tineret în implementarea programelor de tineret

7. Proiect de tineret- denumit în continuare proiect, activităţi de şi pentru tineret în implementarea programelor/ subprogramelor de tineret;

a) activităţi de tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, în care sunt implicaţi în primul rând tineri;

b) activităţi pentru tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, în care nu sunt implicaţi în primul rând tineri;

8. Proiect de tineret propriu: proiect care respectă prevederile pct. 7 şi este realizat de Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret –DJST, respectiv a Municipiului Bucureşti - DSTMB;

9. Proiect de tineret propriu în parteneriat - proiect care respectă prevederile pct. 7, este propriu DJST/ DSTMB dar este realizat în cooperare cu o altă/ alte/ persoană/persoane juridică/juridice şi are la bază o convenţie/protocol în care se stipulează responsabilităţile părţilor;

10. Proiect de tineret în parteneriat: proiect care respectă prevederile pct. 7 şi este propus DJST/ DSTMB de către o persoană/ persoane/ juridică/juridice. Proiectul este realizat în baza unei convenţii/unui protocol în care se stipulează responsabilităţile părţilor;

11. Parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane fizice şi/sau juridice, statuată prin convenţie/protocol/contract în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea proiectului.

CAPITOLUL II

PROGRAMUL DE CENTRE DE TINERET –P1

Art. 2. Cadrul legal pentru finanţarea programelor de tineret ale MinisteruluiTineretului și Sportului (MTS) este reprezentat de Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, Legea tinerilor nr. 350/2006,cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea MTS, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.

Art. 3. Scopul/Obiectivul: îl reprezintă dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret /crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

Art. 4. Bugetul pentru anul 2015 este de 700 mii lei

Art. 5. Indicatorii pentru anul 2015 sunt următorii

5.1.indicatori de eficienţă

5.1.1.cheltuieli medii/centru de tineret: 20,588 mii lei

5.2 indicatori de rezultate:

5.2.1.- tineri beneficiari: 40.000

5.2.2. – număr de centre: 34

Art. 6. Nivelul de organizare este:

a) central: coordonare, monitorizare, evaluare

b) local: implementare

Art. 7. Există următoarele tipuri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinemateci/ videoteci; bănci de date; biblioteci electronice; pagini WEB; sesiuni/campanii informative; schimburi de experienţă; servicii de consiliere; servicii de consultanţă; expoziţii; târguri; activităţi sportive, activităţi culturale; mese rotunde; conferinţe; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente; editări; tipărituri; multiplicări; inscripţionări etc.

Art. 8. Proiectele eligibile în vederea finanţării, în baza bugetului aprobat suntproiecte proprii şi/sau în parteneriat ale DJST. 

CAPITOLUL III

CENTRUL DE TINERET

Art. 9. Tipurile de activități/ servicii în cadrul proiectelor organizate în CT sunt următoarele:

1. Informare şi documentare în diferite domenii de activitate: educaţie, piaţa muncii, sănătate, ecologie şi mediu, cultură şi timp liber, sport şi turism pentru tineret, asociativitate, viaţă practică.

2. Consiliere şi consultanţă

a) consultanţă în diferite domenii: juridic (legislaţie în domenii de interes pentru tineri); managementul proiectelor; managementul antreprenorial,etc;

b) consiliere: consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relaţii interpersonale etc.

3. Educaţie nonformală: cursuri /training: IT, limbi străine, pictură, dans, chitară, foto etc; activităţi sportive: tenis, şah, rummy etc; activităţi social – culturale; voluntariat şi mobilitate; întâlniri tematice;târguri campanii, caravane, schimburi de experienţă, etc.

Art. 10. Grup ţintă

Proiectele se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, sunt gratuite, accesibile şi orientate către nevoile tinerilor.

Art. 11. Cheltuielile pentru CT, se asigură din bugetul P1:

1. cheltuieli pentru susţinerea CT: Internet; Telefon; Închiriere spaţiu; Prestări servicii: service echipamente electronice; Prestări servicii: persoană fizică autorizată – PFA/ persoană juridică –PJ, cu atribuţii în domeniul tineretului, care prestează servicii în cadrul P1; Fond documentar: cărţi, publicaţii de specialitate şi materiale pe suport magnetic;

2. cheltuieli pentru organizarea de proiecte proprii şi/sau în parteneriat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/ 2006, cu modificările ulterioare.

3.Precizări:

- Persoanele (persoană fizică autorizată -PFA sau persoană juridică –PJ) care prestează servicii în cadrul P1 beneficiază de remuneraţie în condiţiile legii, funcţie de activitatea prestată şi timpul alocat.

Art. 12. Personalul implicat în activitatea CT este reprezentat de:

a) specialişti

b) personal DJST

c) voluntari (membri ONGT sau alte categorii).

Art. 13. Evaluarea CT se face prin rapoartele de activitate ale DJST şi/sau prin Programul de cercetare socială în domeniul tineretului.

Art. 14. (1) Centrele de tineret se înfiinţează în municipii reşedinţă de judeţ, precum şi în alte localităţi, dacă se consideră necesar, la solicitarea fundamentată a DJST.

(2) DJST poate înfiinţa CT în parteneriat cu autorităţile publice locale, ONGT etc.

(3) În vederea înfiinţării unui CT trebuiesc respectate următoarele standarde cu privire la spaţiu:

1. Locaţia trebuie:

 1. să aibă avizele necesare funcţionării în condiţii de securitate;
 2. să fie acesibilă pentru persoane cu dizabilităţi;
 3. să fie situată favorabil din punct de vedere al circulaţiei;
 4. să fie amplasată într-o zonă accesibilă pentru un număr cât mai mare de

tineri;

 1. să aibă acces direct şi facil spre exterior;
 2. să prezinte garanţia funcţionării şi neînstrăinării pentru o perioadă de cel

puţin 5 ani;

 1. să nu fie sediul unei organizaţii politice, religioase etc, care prin statut ar

crea discriminare;

 1. să deţină un spaţiu distinct, să nu îl împartă cu alte servicii, astfel încât

identitatea lui să poată fi definită în mod clar şi tinerii să simtă că le este anume destinat;

 1. să poziţioneze sigla/log-ulîntr-un loc cât mai vizibil, uşurând rapiditatea cu

care poate fi găsit CT.

2. CT trebuie să dispună de:

a) un spaţiu cu o suprafaţă minimă de 70 mp, recomandat a fi compartimentat astfel:

a.1. pentru primirea tinerilor în centru;

a.2. pentru proiecte;

b) mobilier, aparatură IT, aparatură electronică adecvată;

c) registru de evidenţă a tinerilor care beneficiază de proiectele CT;

d) toalete, folosite atât de personal cât şi de public.

(4)Orice modificare privind locaţia şi dotările CT (schimbarea locaţiei, închiderea centrului temporar sau definitv, mutarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din centru/centre în altă locaţie etc.) se face doar cu aprobarea conducerii MTS.

Art. 15. (1) Dosarul necesar înfiinţării CT,conform Anexei nr.1, este însoţit de:

1. analiza socio-economică a situaţiei tineretului din judeţ şi a localităţii în care se înfiinţează.

2. documente privind locaţia

2.1. dovada de sediu

2.2. harta zonei în care va fi amplasat CT;

2.3. schiţa detaliată a spaţiului.

3. parteneriate, încheiate cu:

   3.1. servicii publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale;

   3.2. ONGT;

   3.3. alte organisme interesate.

(2) Dosarul conţinând documentele de mai sus, se transmite la MTS de către DJST în vederea analizării necesităţii şi oportunităţii.

Art. 16. Înfiinţarea și închiderea CT se aprobă de către conducerea MTS, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

CAPITOLUL IV

FINANŢAREA ŞI DERULAREA PROIECTELOR PROPRII ŞI/ SAU ÎN PARTENERIAT ALE DIRECŢIILOR JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET

Art. 17. Bugetul alocat fiecărui judeţ se repartizează de către o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului și sportului - OMTS şi se aprobă de către conducerea MTS.

Art. 18. (1) Sunt eligibile în vederea finanţării proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale DJST, care:

1. sunt cuprinse în calendarul de proiecte proprii şi/ sau în parteneriat al DJST, aprobat de conducerea DJST. În mod excepţional, direcţia poate derula proiecte de tineret care nu au fost incluse în calendar, cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul programului, situaţie în care se va întocmi o nota prin care se aprobă modificarea/ completarea Calendarului.

a) Calendarul de proiecte proprii şi/ sau în parteneriat al DJST se transmite la MTS – DPPTS; orice modificare survenită se comunică cu minimum o zi înainte de producerea acesteia.

b) În situaţia în care suma alocată capitolului de cheltuieli “susţinere CT” nu este cheltuită în totalitate, suma rămasă poate fi redistribuită la capitolul de cheltuieli “organizarea de proiecte proprii şi/sau în parteneriat” doar cu aprobarea MTS.

2. se încadrează în tipurile de proiecte prevăzute la art. 9;

3. prevăd cheltuieli eligibile, aşa cum sunt acestea stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 259/ 2006 cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile în cadrul proiectelor sunt efectuate exclusiv de către DJST.

Art. 19.- În vederea finanţării proiectelor proprii şi/ sau în parteneriat sunt necesare:

1. pentru proiectele proprii ale DJST:

a) calendarul de proiecte proprii ale DJST.

b) referat            

c) propunere de angajare

d) documente privind achiziţiile publice

e) contract/ notă de comandă;

f) decont de cheltuieli;

g) ordonanţare de plată.

2. pentru proiectele proprii în parteneriat ale DJST:

a) documentele prevăzute la pct.1;

b) convenţia/ protocolul prin care se stipulează responsabilităţile părţilor, se întocmeşte după referat și propunerea de angajare.

Art. 20.- (1) La proiectele de tineret, salariaţii DJST cu atribuţii în domeniul programelor de tineret şi/sau reprezentanţii MTS desemnaţi să participe, beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului. nr. 259/2006 cu modificările ulterioare.

(2) Participarea salariaţilor DJST cu atribuţii în domeniul programelor de tineret şi/ sau a reprezentanţilor MTS la proiectele de tineret se efectuează în baza dispoziţiei conducătorului instituţiei şi a ordinului de deplasare

(3) Se recomandă ca minimum 80% dintre participanţii la proiectele de tineret să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani.

CAPITOLUL V

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU SUSŢINEREA CT ŞI PENTRU PROIECTELE DERULATE ÎN CT

ŞI PENTRU PROIECTELE DERULATE ÎN CT  

 

Art. 21. (1) Sumele aferente P1 se virează lunar de către MTS în contul DJST,în baza solicitării transmise de către DJST la DPPTS, până la data de 15 a lunii anterioare în care trebuie efectuate plăţile.

(2) DPPTS centralizează în termen de 5 zile solicitările şi le transmite la Direcţia Economică şi Patrimoniu din cadrul MTS.

(3) Pentru proiectele proprii şi/sau în parteneriat organizate în cadrul CT şi care au o durată mai mare de 15 zile, se pot realiza decontări parţiale de până la 70% din valoarea bugetului aprobat/ proiect,în baza documentelor justificative de cheltuieli, legal întocmite.

(4) Pentru susţinerea activităţii Centrelor de tineret (internet, telefon, service echipamente electronice, fond documentar, chirii, Prestări servicii: persoană fizică autorizată – PFA/ persoană juridică –PJ etc.) se pot realiza decontări lunare, în funcţie de contractele încheiate cu prestatorii de servicii, în baza documentelor justificative de cheltuieli, legal întocmite.

Art. 22. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor proprii şi/sau în parteneriat, sunt necesare următoarele documente:

1. pentru proiectele DJST un centralizator al decontului de cheltuieli, conform Anexei nr. 7.

2. factură/ bon fiscal în original, emisă/emis de prestatori, în care se detaliază categoriile de cheltuieli efectuate;

3. documente privind achiziţii publice;

4. listă de participanţi - este obligatorie pentru stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; conferinţe de presă; întâlniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi de experienţă internaţionale, precum şi pentru alte proiecte care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi/sau premii şi se întocmeşte conform Anexei nr. 2.

5. Raportul de evaluare[1], după caz, semnat de către responsabilul de proiect al DJST şi contrasemnat de conducătorul direcţiei organizatoare,se întocmește conform Anexei nr.4.

Art.23. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, pentru masă servită;

b) facturi, chitanţe şi bonuri fiscale, pentru alimente;

c) pontajul de masă, întocmit conform Anexei nr. 6;

(2) Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun - 15%, dejun - 50%, cină - 35% din valoarea totală a acesteia.

Art.24. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

b) diagrama de cazare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 5.

Art.25.- Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute

de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3;

b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3;

c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3. Dacă transportul este realizat cu maşinile MTS/DJST, la tabel se anexează şi copia foii de parcurs, certificată „copie conform cu originalul”.

d) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul[2] şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 3.

e) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs în copie (cu menţiunea „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 26. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:

a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;

b) factură fiscală.

Art. 27. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii altele decât cele de cazare, masă, prestări servicii: PFA/ PJ sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei, după caz;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz;

d) proces verbal de recepţie a bunurilor/ serviciilor, după caz.

Art. 28. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;

b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat;

d) proces verbal de recepţie a produselorpentru tipărituri, inscripţionări;

e) un exemplar din produsul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta.

Art. 29.- Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social – culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art. 30. - Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul proiectelor (persoană fizică autorizată sau persoană juridică) sunt:

a) contract de prestări servicii;

b) factură fiscală;

c) raport de evaluare cu privire la activitatea prestată şi proces verbal de recepţie.

d) pentru training/ curs: CV trainer/ lector, suport de curs.

Art. 31.- Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 32. -Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv ale prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor deconcesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,aprobată cu modificări și completări pri Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 33.Documentele pentru decontarea cheltuielilor pentru proiectele proprii şi / sau în parteneriat ale DJST se întocmesc de responsabilul de proiect desemnat,în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului.

Art. 34. Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada de derulare a proiectelor.Pentru susţinerea CT (telefon, internet, chirie spaţiu, publicaţii de specialitate, service echipamente) nu se întocmeşte raport de evaluare.

În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii va/ vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie (sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare a proiectului). Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului (cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare a proiectului).

 

 

 

         

Atributiile D.J.S.T. Mures


Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures (D.J.S.T. Mures) este organizata in baza HG 776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica. 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures a preluat personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul Directiei pentru Sport a Judetului Mures si al Directiei pentru Tineret a Judetului Mures, care s-au desfiintat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures asigura implementarea la nivel judetean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile sportului si tineretului si indeplineste urmatoarele atributii specifice:

 • asigura punerea in aplicare la nivelul judetului a strategiei si programelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in domeniile sportului si tineretului;
 • utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;
 • urmareste aplicarea si controlul respectarii actelor normative din domeniile sportului si tineretului;
 • colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau straine;
 • organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement;
 • elaboreaza calendarul anual de actiuni de sport si tineret proprii si in parteneriat si il supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 • actioneaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si din alte fonduri, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;
 • asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de si pentru tineret, precum si pentru sport de catre institutii publice locale;
 • colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in vederea indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului si tineretului;
 • ofera informatii si acorda consiliere in domeniile sportului si tineretului;
 • organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile in domeniile sportului si tineretului;
 • organizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret din judet;
 • organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educatia nonformala pentru tineri si studenti;
 • organizeaza si implementeaza programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati;
 • propun Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret infiintarea sau desfiintarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, in vederea derularii activitatilor de informare si consiliere pentru tineret;
 • finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala.            

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures indeplineste si atributiile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul altor pagini cu denumiri asemenatoare realizate pe diverse portaluri de web hosting gratuit.