Centrul de Tineret AXIS


Centrul de Tineret AXIS funcţionează în cadrul DJST Mureş. Centrul oferă tinerilor din zonă un cadru adecvat de comunicare, exprimare şi informare. Scopul centrului de tineret: dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii de informare şi consiliere, precum şi alte activităţi educative şi recreative acordate tinerilor în diverse domenii în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă şi europeană.

Centrul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, fără nicio discriminare. 

 

Calendar Centru de Tineret Axis DJST Mures


OMTS nr. 322/04.04.2017, referitor la Metodologia privind organizarea, functionarea si finantarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret le gasiti aici: 

Accesați calendarul centrului de tineret axis Mures aici

 

Obiective:


  • Dezvoltarea de servicii de informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri;
  • Implicarea tinerilor în alegerea şi derularea unor activităţi recreative;
  • Creşterea capacităţii tinerilor de a se implica şi de a organiza activităţieducative, culturale şi sportive

 

Atribuţiile Centrului de Tineret AXIS


  • Promovează servicii de informare, consultanţă şi consiliere pentru tineret;
  • Facilitează accesul tinerilor şi al organizaţiilor neguvernamentale de tineret la aceste servicii;
  • Asigură informarea, consilierea şi consultanţa tinerilor în domenii de interes specific;
  • Asigură distribuirea informaţiilor de interes general prin intermediul mass-media, pliantelor, materialelor de reclamă;
  • Asigură elaborarea şi actualizarea bazei de date cu informaţii de interes pentru tineri; 
  • Colaborează cu instituţiile statului în vederea identificării de soluţii la problemele tinerilor; derulează programe proprii, specifice zonei în care funcţionează, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale;

 

Infrastructura


Infrastructura centrului de tineret: CT AXIS dispune de o sală de 35 de persoane, unde se pot desfăşura activităţi diverse pentru tineret: seminarii, conferinţe, cursuri, team-building, etc.

De asemenea centrul are în dotare 2 videoproiectore , ce pot fi folosite gratuit de către organizaţiile partenere.

Internetul poate fi accesat gratuit de către tineri în sala de calculatoare al centrului de tineret.

Ultimele comunicate

Declaraţia tinerilor participanţi, adop...

În perioada 5-10 decembrie 2017, s-a desfăşurat în Bucureşti Forumul pentru drepturile tinerilor, în cadrul acestui eveniment , cu ocazia Zilei Drepturilor Omului a fost adoptată Declaraţia tinerilor participanţi.

Proiect de implicare comunitară pentru ...

Fundația Noi Orizonturi lansează o nouă etapă de deschidere de cluburi de implicare comunitară pentru tineri – cluburi GreenIMPACT.