APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV                                                                            NR.347/04.03.2020

Rus Iuliana


 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa


 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod fiscal: 27443859 ,cod postal 540097, tel, -0265218841,e-mail: [email protected]m , in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de :

Servicii externe de prevenire si protectie, intocmire documente conform Legii SSM nr.319/2006 și asistenta SSM”

Cod CPV: 579417000-0

Procedura aplicata :

- Achizitie directa prin intermediul Catalogului Electronic ( https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare.

- Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune la adresa de e-mail: [email protected]m si in cazul selectiei ofertei castigatoare, în Catalogului Electronic ( https://sicap-prod.e-licitatie.ro) .

- Data limită pentru depunerea ofertei : 12.03.2020

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Conditii participare: - Autorizatie Comisii de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentelor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca.

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon: 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Cons.sup. Cosma Luciana Carmen