ANUNŢ CONCURS

 

 In conformitate cu prevederile art.56,57,58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si ale HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, DJST MURES organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcții vacante:

- 1 post de Consilier I Principal, in cadrul Compartimentului Sport al Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Mures;

- 1 post de Consilier I Superior , in cadrul Compartimentului Sport al Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Mures;

Conditii generale :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Conditii specifice :

1.Pentru postul de Consilier I Superior

- studii superioare de lungă durată în domeniul Educatiei Fizice și Sportului, absolvite cu diplomă de licenţă sau studii superioare de scurtă durată completate cu studii aprofundate de master;

- sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor prevazute de art.57, al.5 lit.c din Legea nr.188/1999, respectiv minimum 9 ani vechime in specialitatea studiilor;

2.Pentru postul de Consilier I Principal

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Educatiei Fizice și Sportului

- sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor prevazute de art.57, al.5 lit. b din Legea nr.188/1999, respectiv minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor;

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures ,str.Victor Babes, nr.11, dupa urmatorul calendar :

1. Proba scrisa se va desfasura in data de 14.06.2017, ora 10

2. Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

Conditiile de participare, bibliografia si documentele necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet :www.djstmures,ro.

Candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul DJST Mures, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

 

                                                         BIBLIOGRAFIE CONCURS

  • Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

  • H.G nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;

  • H.G.nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

  • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

  • H.G nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva ;

  • HG nr.311/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii ;

  • Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive,cu modificările şi completările ulterioare;

  • H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

                                                                    DIRECTOR EXECUTIV

                                                                          RUS IULIANA