APROBAT

Nr.1997/04.08.2017                                                                                               DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de SERVICII DE VERIFICARE HIDRANTI DE INTERIOR SI STINGATOARE DE INCENDIU ‘

 

CPV: 50413200-5-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)’

- Obiect : Achizitie directa a serviciilor de verificare a unui numar de 18 hidranti de interior și 26 stingatoare de incendiu prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Locul de prestare a serviciilor : Cladire Baza turistica, Centru de vacanta Sovata I, Centru de vacanta Sovata II

-Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune in catalogul electronic (SEAP www.e-licitatie.ro)

- Program: luni –joi:intre orele 08-16,30; vineri : 8-14

- Data limită pentru depunerea ofertei : 08.08.2017

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

- Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

- Conditii participare: Orice operator economic care desfasoara activitati autorizate poate depune oferta.

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon : 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Con.sup. Cosma Luciaa Carmen