Raport final CLPT 2021 organizat de DJST Mureș

Rezultate  Concurs local de proiecte de tineret organizat de DJST Mures - Etapa de verificare tehnică și financiară

 

Rezultate  Concurs local de proiecte de tineret organizat de DJST Mures - Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului: Raport final

 

Rezultate  Concurs local de proiecte de tineret organizat de DJST Mures - Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului: Raport preliminar

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș organizează în perioada 14 iunie- 26 noiembrie 2021 Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 96.100 lei, cu o limită maximă pe proiect de 28.830 lei.

Pentru Concursul Local de Proiecte de Tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative:  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative:Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;

Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail [email protected] .

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Mureș (www.djstmures.ro) sau de la adresa de mail [email protected]

Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 poate fi descărcată aici.

Ghidul solicitantului poate fi descărcat aici.

Calendar de desfășurare

Data/ Perioadă

Etapă

Observații/ Comentarii

19 mai 2021

OMTS de aprobare a metodologiei să fie publicat în MOf

 

21-31 mai 2021

Pregătirea și publicarea anunțului de participare în Monitorul Oficial al României și 2 cotidiene și pe site-ul DJST/DSTMB

Fiecare direcție publică anunțul de participare elaborate de MTS

31 mai 2021este termen limită de aparitie a anunțului de participare

14-30 iunie 2021

Perioada de depunere a proiectelor pentru CLPT

Conform art. 20, alin (1) din Legea 350/ 2005

1 iulie 2021

Timp rezervă de așteptare a eventualelor proiecte depuse prin postă/ curier

 

2-7 iulie 2021

Etapa I

 

8 iulie

Afișare rezultate preliminare pentru Etapa I

 

9-15 iulie 2021

Etapa de depune completări

 

16-19 iulie 2021

Etapa I- verificarea completărilor depuse

 

19 iulie 2021

Afișare rezultate finale pentru Etapa I

 

20-22 iulie 2021

Depunerea contestațiilor pentru Etapa I

Se depun la MTS

23-27 iulie 2021

Analiza contestațiilor Etapei I

Comisie constituită la nivel de MTS

28 iulie 2021

Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa I

 

29 iulie-3 august 2021

Etapa a II-a

 

4 august 2021

Afișarea rezultatelor pentru Etapa a II-a

 

5-9 august 2021

Depunerea contestațiilor pentru Etapa a II-a

Se depun la MTS

10-16 august 2021

Analiza contestațiilor Etapei a II-a

Comisie constituită la nivel de MTS

16 august 2021

Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa a II-a

Site MTS

17 august 2021

Afisarea rezultatelor finale CLPT

Site DJST/DSTMB

18-19 august 2021

Redactare și transmitere solicitare accord finanțare

 

20-24 august 2021

Termen răspuns acorduri

 

25 august- 1 septembrie  2021

Întocmire referate și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă

 

2 septembrie-26 noiembrie 2021

Perioadă derulare proiecte

 

Ultimele comunicate

Înscrierea Bazelor Sportive Omologate î...

Înscrierea bazelor sportive în Registrul Bazelor Sportive

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT MUREȘ, cu sediul in Tirgu Mureș, Str. Parc Sportiv Municipal, nr. 4 jud. Mures, cod postal 540097, tel, 0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de a...