Ultimele comunicate

Înscrierea Bazelor Sportive Omologate î...

Înscrierea bazelor sportive în Registrul Bazelor Sportive

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT MUREȘ, cu sediul in Tirgu Mureș, Str. Parc Sportiv Municipal, nr. 4 jud. Mures, cod postal 540097, tel, 0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de a...