DECLARAŢIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025

 

           Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1269/22.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025, a setului de Indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor de strategie şi a surselor de verificare, a Inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor    de interes public,

          DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ, în calitate de serviciu public descentralizat aflată in subordinea Ministerului Sportului, instituție publică cu personalitate juridică și avand competențe în implementarea la nivel național a politicilor, strategiilor și a legislației in domeniul sportului, exprimă în mod ferm, susținerea și sprijinul pentru continuarea demersurilor de educație anticorupție, de dezvoltare a sistemului national de pregătire și combaterea corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor și a altor mijloace legale specifice care țin de competenta instituției.

           In acest scop, Directorul executiv al Direcției Județene de Sport Mureș, adoptă prezenta declarație prin care:

-     Iși asumă valorile fundamentale, principiile, obiectivele generale și direcțiile de    acțiune prevăzute de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025, recunoaște importanţa obiectivelor precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă şi își exprimă, în mod ferm, angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie;

-     Dispune indeplinirea măsurilor care țin de competența directorului executiv al Direcției Județene de Sport Mureș și de respectare a termenelor prevăzute de H.G nr.1269/22.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025;

  • Susține și promovează integritatea in exercitarea funcțiilor, dezvoltarea și consolidarea activității de prevenire a corupției și a incidențelor de integritate prin conștientizarea riscurilor și efectelor implicarii personalului Direcției Județene de Sport Mureș;
  • Dispune elaborarea planului de integritate la nivelul Direcției Județene de Sport Mureș, conform priorităților și obiectivelor instituționale asumate,pentu promovarea unui climat de integritate instituțională;
  • Susține implementarea măsurilor anticorupție prin aprobarea Planului de integritate

           la nivelul Direcției Județene de Sport Mureș;

  • Asigură și promovează cunoașterea de către salariați a standardelor legale de integritate prin participarea acestora la activități de educație anticorupție;
  • Dispune remedierea vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea sistematică a măsurilor preventive și aplicarea instrumentelor de control intern;
  • Dispune respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public și asigurarea accesului neingradit la iinformațiile de interes public și transparența procesului decisional;
  • La toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi.

 

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

SIKLODI JOZSEF