Nr.837/12.04.2017                                                                                        SE APROBA

                                                                                                                 

                                                         INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, DJST Mures, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractanta, va invita sa ne transmiteti pana la data de 19.04.2017,oferta ds. de preț pentru servicii de :   ,,Inchirierea de 4 spatii in suprafata de 1 mp ,pentru amplasarea de automate de bauturi calde”.

Numar aparate : 4 ,pentru urmatoarele locatii apartinand DJST Mures :

- Baza turistica Mures

- Sala Sporturilor Tg.Mures

- Centru de Vacanta Sovata I

- Centru de Vacanta Sovata II

- Oferta va fi insotita de certificatul constatator emis de catre Registrul Comertului, valabil la data depunerii ofertei.

- Pretul de pornire a chiriei este de 50 lei/mp/ luna ,la care se adauga cota -parte cheltuieli cu energia electrică.

Termenul limita de primirea ofertelor este : 19.04.2017

Adresa la care se transmit ofertele este ; Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,

e-mail :[email protected]

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai mare / m2 .

Termenul de inchiriere este de un an cu posibilitate de prelungire pana la 3(trei) ani, cu revizuire anuala, prin incheiere de act aditional.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon : 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Con.sup. Cosma Luciana Carmen