Nr.171/26.01.2017

 

 

 

                                                                                COMUNICAT

 

DJST Mures, prin reprezentantii sai legali va face cunoscut faptul ca , datorita unor probleme tehnice survenite în legătura cu accesarea Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P), nu a fost posibila definitivarea procedurilor în curs, afisate pe SITE -ul institutiei.

În consecita,termenele limita stabilite conform ANUNT-INVITATIE nr.82/13.01.2017 se proroga pana la data de 10.02.2017.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                                       COMPARTIMENT ACHIZITII

  RUS IULIANA                                                                                         COSMA LUCIANA