NR.82/13.01.2017

APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de ,,Servicii de reparaţie şi întreţinere calculatoare , imprimante , copiatoare , faxuri şi cablare structurată,precum şi remedierea defecţiunilor apărute în infrastructura IT aparţinând DJST Mures,,.

. Cod CPV: 50320000-4 , 5032300-5 , 50313200-4 , 50314000-9 , 50334400-9

Procedura aplicata :

- Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Locul de prestare a serviciilor : Baza Turistica Mures;Sala Sporturilor Tg.Mures

Pentru determinarea si identificarea echipamentelor in vederea intocmirii ofertei

, ofertantii se vor prezenta la sediul DJST Mures.

- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune in catalogul electronic (SEAP www.e-licitatie.ro) si la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str.Victor Babes, nr. 11, e-mail [email protected]

- Program: luni –joi:intre orele 08-16,30; vineri : 8-14

- Data limită pentru depunerea ofertei : 18.01.2017

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

 

 

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon : 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Cons.sup. Cosma Luciana Carmen