Nr.61/09.01.2017

                                 

                                                                                                                    APROBAT

                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

            DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de “Servicii de supraveghere si verificare tehnică a instalaţiilor/echipamentelor pe linie de R.S.V.T.I

          Cod CPV: 71600000-4 – Servicii de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor(RSVTI)

Procedura aplicata :

- Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

-  Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

-  Locul de prestare a serviciilor : Sala Sporturilor Tg.Mures

- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune in catalogul electronic (SEAP www.e-licitatie.ro) si la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str.Victor     Babes, nr. 11, e-mail [email protected]

- Program: luni –joi:intre orele 08-16,30; vineri : 8-14

- Data limită pentru depunerea ofertei :  16.01.2017

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Conditii participare: - Certificat Autorizare ISCIR ;

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                        Compartiment achizitii

                                  Cons.sup. Cosma Luciana Carmen