APROBAT

                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                               Iuliana Rus

                                                    

                                                    INVITATIE DE PARTICIPARE

 

       DJST Mures, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractanta, in temeiul  art. 7, al.5 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)

privind achiziţiile publice ,va invita sa ne transmiteti pana la data de 16.12.2016 ,oferta ds. de pret pentru  ,,Lucrari de reparatii tamplarie PVC cu geam termopan pentru Vila mare

din cadrul Centrului de Vacanta Sovata I ,, CPV 45421000- 4

Procedura aplicata :

-Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Valoare estimata fara TVA : 106.900 lei

1. Sursa de finantare : bugetul institutiei finantate partial din venituri propri

2. Limba de redactare a ofertei este limba romana

3. Pretul ofertei este ferm in lei

4. Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut raportat la acelasi nivel de calitate

5. Suprafata estimata :372 m.p. Total bucati :136

6. Termen maximal de executie si montare :31.12.2016

 Nota :Ofertantii se vor deplasa la Centrul de Vacanta Sovata I , situat in Sovata, str.Stelelor , nr.1, in vederea efectuarii masuratorilor

    

   Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                                             Compartiment achizitii

                                                           Cons.sup. Luciana   Cosma