APROBAT

                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

 

                                                    

                                                    INVITATIE DE PARTICIPARE

 

       Prin prezenta, DJST Mures, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractanta, a invita sa ne transmiteti pana la data de 26.10.2016 ,oferta ds. de pret pentru  servicii de  ,, Revizie şi reparaţii instalatie de ardere- cod CPV: 50720000-8) in vederea efectuarii inspectiei tehnice, pentru urmatoarele instalatii situate in incinta Salii Sporturilor din Tg.Mures :

 

Denumire instalatie

Cantitate

Parametrii

Operatii necesare

Cazan de apa calda

 2 buc

Q-600kw; P.max-4 bari;

T-95 grde

-revizie interioara si exterioara

-verificarea si reglarea supapelor de siguranta

 

Procedura aplicata :

-Cumparare directa cu intocmirea in prealabi a unui studiu de piata, in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Sursa de finantare : bugetul de stat

2. Limba de redactare a ofertei este limba romana

3. Pretul ofertei este ferm in lei

4. Perioada de valabilitate a ofertei :30 zile

 

    Oferta se va depune la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,

e-mail :[email protected]

 

        Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                                             Compartiment achizitii

                                                         Con.sup. Cosma Luciana Carmen