APROBAT

                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

 

                                                    

                                                    INVITATIE DE PARTICIPARE

 

       Prin prezenta, DJST Mures, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractanta, a invita sa ne transmiteti pana la data de 26.09.2016 ,oferta ds. de pret pentru :

 

-Executia unui dren la nivelul pardoselii demisolului existent la Vila mica de la Centru de vacanta Sovata I.Cod CPV : 45232451-8

Cantitatile cu lucrari :

  • DREN
  1. TSA -2xA –Sapaturi manuale in spatii limitate sub 2,0m adancime cu sprijiniri –

70m x 0,8x2,30=128 mc

  1. TSH 33A1- Drenuri din teava de dren diametru 160 mm si geotextil

70 ml

  1. ACE 08 C1- Umplutura in sant in jurul conductei cu sort amestec

70 m x 0,8 x 1,0 m = 56 mc

  1. TSD 16 A 1 – Umplutura de pamant- 70 m x 0,8 x 1,3 m = 73 mc
  2. TSC 35 E 1 – Incarcare in autovehicol a pamantului excedentar – 0,56  100mc
  3.  TRA 01.A 05 P- Transport rutier al pamantului excedentar dist. 5 km - 56 x 1,9=106 to
  4. Rigola de beton deschisa cu sectiunea U 30 m lungime, 30cm latime, 30 cm inaltime, grosime pereti 15 cm din beton C 25/30 sclivisita -30 m x 0,07 = 2,1 mc

Procedura aplicata :

-Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 prividachizitiile publice.

1. Sursa de finantare :bugetul de stat

2. Limba de redactare a ofertei este limba romana

3. Pretul ofertei este ferm in lei

4. Oferta se va depune in catalogul electronic (SEAP www.e-licitatie.ro)

 

        Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                                             Compartiment achizitii

                                                         Con.sup. Cosma Luciana Carmen