APROBAT

                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

            DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de SERVICII DE VERIFICARE HIDRANTI DE INTERIOR SI VERIFICAREA,  REANCARCAREA SI REPARAREA  STINGATOARELOR DE INCENDIU ‘

 

         CPV: 50413200-5-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)’

-  Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

-  Locul de prestare a serviciilor : Cladire Baza turistica, Centru de vacanta Sovata I, Centru de vacanta Sovata II

-Adresa la care se transmit ofertele : la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str.Victor     Babes, nr. 11, e-mail [email protected]

- Program: luni –joi:intre orele 08-16,30; vineri : 8-14

- Data limită pentru depunerea ofertei :  25.07.2016

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

- Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile  de la termenul limita de primire a ofertelor.

- Conditii participare: Orice operator economic care desfasoara activitati autorizate poate depune oferta.                      

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                      Compartiment achizitii

                                 Con.sup. Cosma Luciaa Carmen