APROBAT

                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

            DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de SERVICII DE ASISTENTA MEDICALA PENTRU GRUPURILE DE COPII  CAZATI LA TABARA SOVATA I SI II APARTINAND DJST MURES ,,

 

- Cod CPV: 85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti

- Perioada : 24.06.2016-14.09.2016

-Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Locul de prestare a serviciilor : Centru de vacanta Sovata I, Centru de vacanta Sovata II

-Adresa la care se transmit ofertele : la sediul DJST Mures, situat Tirgu Mures, Str. Victor    Babes, nr. 11, e-mail [email protected]

- Program: luni –vineri:intre orele 08-16

-Data limită pentru depunerea ofertei :  17.06.2016

 Procedura de atribuire: achizitie directa- selectie de oferte

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                    Compartiment achizitii

                                Con.sup. Cosma Luciana Carmen