APROBAT

                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

            DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii pentru achizitia publica de SERVICII DE MASA  ,,

 

 - Cod CPV  : 55300000 – 3  Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2)

-  Numar persoane/perioada : 50 persoane/zi,pe perioada cuprinsa intre 24.06.2016-14.09.2016

 - Valoarea serviciilor de masa nu va depasii valoarea de 45 lei/zi/persoana, TVA inclus

 - Operatorul economic va asigura 3 (trei) mese fixe (mic dejun, pranz si cina)

 - Se va prezenta minimum 3 variante de meniu care va contine obligatoriu urmatoarele feluri de    mancare: gustari reci, gustari calde, supe, ciorbe, mancare gatita, preparate din carne, garnituri, salate, desert, racoritoare, apa minerala si plata;

-  Oferta va contine in mod obligatoriu gramajul fiecarui preparat si pretul acestuia;

 - Capacitatea restaurantului minim 100 de locuri;

-  Asigurare meniu vegetarian la cerere;

- Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Locul de prestare a serviciilor : Statiunea Sovata

- Adresa la care se transmit ofertele : la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str.Victor    Babes, nr. 11, e-mail [email protected]

- Program: luni –vineri:intre orele 08-16

- Data limită pentru depunerea ofertei :  16.06.2016

- Data ora şi locul deschiderii/evaluarii ofertelor : 17.06.2016,  la sediul autoritatii contractante .

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

- Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile  de la termenul limita de primire a ofertelor.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                               

                                      Compartiment achizitii

                                  Cons.Cosma Luciana Carmen