ANUNŢ

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) organizează în perioada 16 mai – 27 iulie 2016, Concursul naţional de proiecte de tineret 2016 şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2016.

Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2016 şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2016 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, dar și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare. Fiecare aplicant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2016 şi maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2016.

Perioade:

 • depunerea proiectelor: 16 mai- 14 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 14 iunie 2016, ora 16,00 sau depuse la registratura MTS după data de 14 iunie 2016, ora 16,00),
 • etapa de selecție, eliminatorie, fără punctaj (de analiză administrativă): 15-24 iunie 2016;
 • afişarea rezultatelor etapei de selecție, eliminatorie, fără punctaj (de analiză administrativă): 24 iunie 2016;
 • depunerea clarificărilor și completărilor: 27 iunie – 1 iulie 2016;
 • verificarea clarificărilor și completărilor depuse: 4-6 iulie 2016;
 • afişarea rezultatelor etapei de selecție, eliminatorie, fără punctaj (etapa administrativă): 7 iulie 2016;
 • etapa de selecție pe bază de punctaj (evaluarea pe bază de punctaj): 27 iunie – 14 iulie 2016;
 • afişarea rezultatelor: 15 iulie 2016;
 • depunerea contestaţiilor: 18 – 19 iulie 2016;
 • analiza contestaţiilor: 20 – 26 iulie 2016;
 • afişarea rezultatelor finale: 27 iulie 2016;
 • perioada de derulare a proiectelor de tineret/ studențești: 8 august – 13 noiembrie 2016.

Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2016 este 1.650.000 lei, cu o limită maximă pe proiect de 25.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 5.000 lei alocați pentru activități de formare pentru membrii organizației și voluntatii ei având ca obiectiv dezvoltarea organizațională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 30.000 lei).

Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2016 este 850.000 lei, cu o limită maximă pe proiect de 25.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 5.000 lei alocați pentru activități de formare pentru membrii organizației și voluntatii ei având ca obiectiv dezvoltarea organizațională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 30.000 lei).

Obiectivele concursurilor:

Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală/ stimularea interesului tinerilor și studenților de a participa la activități de educaţie non-formală/ Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale și informale și a recunoașterii competenţelor dobândite/ Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate/ Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la vot/Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat/ Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri și studenți.

Priorități: vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse (tineri cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei rome, tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), tineri imigranți etc.).

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului: www.mts.ro.

Informații suplimentare cu privire la Concursul național de proiecte de tineret 2016 și Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2016 se pot solicita la adresa de mail concursproiecte.ro.

Metodologia de aplicare

 

Ordin 417 MTS

Anexe pentru dosarul de candidatura

ANEXE LA METODOLOGIA CNPT, CNPS SI CLPT

Ghidul de aplicare

Ghidul solicitantului MTS

Anexe – Ghidul solicitantului