“Strategia UE pentru tineret (2019-2027) – evaluare intermediară”.

 

Comisia Europeană a deschis până la 2 august 2023 consultarea publică

“Strategia UE pentru tineret (2019-2027) – evaluare intermediară”.

 

Context:

Strategia UE pentru tineret (hyperlink ataşat) reprezintă cadrul pentru cooperarea în domeniul politicii UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027 care stimulează participarea tinerilor la viața democratică și sprijină implicarea socială și angajamentul civic, urmărind să asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la viața societății.

Strategia UE se axează pe trei domenii principale de acțiune, concretizate prin: implicare, conectare și responsabilizare. Ea încurajează acțiunile comune din toate sectoarele. În cadrul unui proces de dialog derulat în perioada 2017-2018, care a implicat tineri din întreaga Europă, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările.

Scopul acestei inițiative este de a evalua eficacitatea, performanța generală, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a strategiei.  

Chestionarul consultării este disponibil în limba română şi poate fi completat pe pagina oficială a Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-Strategia-UE-pentru-tineret-2019-2027-evaluare-intermediara_ro