APROBAT

                                                                                                                                           DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                                                       Nagy-Bari Dorottya

                                                                                               ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

                             

         DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET MUREȘ, cu sediul in Tirgu Mureș, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mureș, cod fiscal: 27443859  , in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de :

“Servicii de supraveghere  si verificare tehnică a instalaţiilor/echipamentelor pe linie de R.S.V.T.I - 2 cazane >400 KW si 2 recipiente 500 l ‘

          Cod CPV: 71600000-4 – Servicii de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor (RSVTI)

Procedura aplicata :

- Achizitie directa prin intermediul Catalogului Electronic ( https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare.

Locul de prestare a serviciilor : Sala Sporturilor din Tg.Mures.

- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune in Catalogului Electronic  https://sicap-prod.e-licitatie.ro) si la adresa de  e-mail: [email protected]

- Data limită pentru depunerea ofertei :  21.02.2023

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-  Criteriul de atribuire :Pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii cerințelor solicitate.

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Conditii participare: -Autorizatie ISCIR pentru prestarea serviciilor  ;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca ofertantul are in obiectul de activitate si autorizat codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor.

       Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon: 0265 218841.

 

                                      Consilier achiziții publice

                                      Cosma Luciana Carmen