Nr.1935/26.11.2021                                                     APROBAT

                                                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                      Siklodi Jozsef

 

                                    ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

                                         La procedura de achizitie directa

 

            DJST Mureș, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractantă, in temeiul art. 7, al.5 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)privind achiziţiile publice ,va invită sa ne transmiteti pana la data de 03.12.2021 ,(inclusiv)oferta ds. de pret pentru,,Lucrari de reparatii tamplarie PVC cu geam termopan  la Sala Sporturilor din Târgu Mureș;

CPV :45421000- 4

Cantități estimate :

- 30 mp geam termopan cu tamplărie PVC

- 42 usi

Procedura aplicata :

-Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice

1. Sursa de finantare : bugetul institutiei finantate partial din venituri propri

2. Limba de redactare a ofertei este limba romana

3. Pretul ofertei este ferm in lei

4. Criteriu de atribuire : prețul cel mai scăzut raportat la același nivel de calitate

5. Termen maximal de executie si montare : 20.12.2021

Notă :

Ofertantii interesați se vor deplasa la Sală Sporturilor din TârguMureș, Strada Parc Sportiv Municipal, nr.4, in vederea efectuării măsurătorilor și intocmirii devizului de lucrări.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mureș situat Tirgu Mures, Str. Victor Babeș, nr. 11,  telefon : 075-7223154 /0749-124455.

 

                                         Compartiment achiziții