INVITAŢIE DE PARTICIPARE

                                             

 

                 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti ofertă de pret pana la data de 21.04.2016 , ora 16 pentru :

 

                        Denumire produs

                       Cod CPV

 Achizitie furnizare energie electrica

                    09310000-5           

 

Procedura aplicata pentru desemnarea achizitiei este :

,Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P).

 

  1. Sursa de finantare este bugetul de stat
  2. Limba de redactare a ofertei este limba romana
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 zile
  4. Ofertantii trebuie sa detina licenta de furnizare .
  5. Oferta va contine pretul (total) pe MWh si temeiul legal pe baza caruia a fost stabilit
  6. Pretul ofertei este ferm in lei
  7. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut
  8.  Oferta se va depune in catalogul electronic (SEAP www.e-licitatie.ro)
  9. Data limită pentru depunerea ofertei :  21.04.2016  , ora   16