Proces-verbal  pentru evaluarea şi inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei din cadrul DJST Mureș