Concursul local de proiecte de tineret 2020

Raport preliminar privind verificarea conformității administrative

și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul CLPT 2020