APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV                                         NR.311/27.02.2020

Rus Iuliana


 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa


 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod fiscal: 27443859 ,cod postal 540097, tel, -0265218841,e-mail: [email protected]m , in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de :

Servicii de reparaţie şi întreţinere calculatoare , imprimante , copiatoare , faxuri şi cablare structurată,precum şi remedierea defecţiunilor apărute în infrastructura IT aparţinând DJST Mures,,.

Cod CPV: 50320000-4 , 5032300-5 , 50313200-4 , 50314000-9 , 50334400-9

Procedura aplicata :

- Achizitie directa prin intermediul Catalogului Electronic ( https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare.

- Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Locul de prestare a serviciilor : Baza Turistica Mures si Sala Sporturilor din Tg.Mures.

- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune in Catalogului Electronic ( https://sicap-prod.e-licitatie.ro) si la adresa de e-mail: [email protected]m .

- Data limită pentru depunerea ofertei : 05.03.2020

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Conditii participare: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca ofertantul are in obiectul de activitate si autorizat codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor. In vederea identificarii exacte a serviciilor ce urmeaza a fi prestate si a depunerii ofertei, prestatorul se va deplasa la sediul beneficiarului.

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon: 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Cons.sup. Cosma Luciana Carmen