APROBAT                                                                                                  NR.1605/10.07.2018

DIRECTOR EXECUTIV

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de Servicii de transport elevi in cadrul programului de tabere sociale .

 

Cod CPV: 60172000-4 – Servicii de inchiriere autocare si autobuze cu sofer

Numar persoane: 83 persoane;

Perioada : 16.07.2018- 28.07.2018

În Propunerea financiara se va preciza pretul / km

Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

 

Caracteristici:

1 autocar- 45 locuri

4- microbuze-16 locuri

Fiecare autocar va avea urmatoarele dotari:

Climatronic, instalatie audio/video si microfon.

 

Operatorul serviciului de transport va asigura :

-Respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea si efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

- mentinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalatiilor auxiliare si

a curăteniei acestora;

- spălarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

- respectarea prevederiilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională,

- asigurarea pasagerilor si a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de

transport;

- respectarea legislaiei în vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si

combaterea incendiilor;

-mijloacele de transport trebuie să aibă inspectia tehnică periodică sau, după caz, revizia

tehnică periodică efectuată la termen;

- mijloacele de transport trebuie să îndeplinească conditiile impuse de legislatia în vigoare

privind siguaranta circulatiei .

- Adresa la care se transmit ofertele : la sediul DJST Mures, situat in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, e-mail [email protected],intre orele 08-16.

 

- Data limită pentru depunerea ofertei : 12.07.2018

- Procedura de atribuire: cumparare directa- selectie interna de oferte

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

- Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA.

- Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

-Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon :

0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Con.sup. Cosma Luciana Carmen