Nr. 1217 din 25.05.2018

                                                                                                                                                                                        

Tabăra națională de muzică vocal-instrumentală ediția a V-a, în perioada

20 – 26 august 2018,  la Baza turistică „MUREȘUL” din Târgu Mureș

 

Anunț

    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, organizează în perioada

20 – 26 august 2018, cea de-a V-a ediție a Taberei Naționale de Muzică-Vocal Instrumentală, la Baza turistică “Mureșul“ din Târgu Mureș, care are ca scop dezvoltarea tehnicii de exprimare şi interpretare în arta muzicală instrumentală şi vocală – un studiu intensiv al muzicii instrumentale şi vocale, al modalităţilor de studiu, aducând în discuţie diferite stiluri muzicale şi predarea profesională a teoriei muzicale. Se adresează atât începătorilor cât şi celor cu performanțe realizate în domeniul muzical.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Aplicanții care doresc să participe trebuie:

- sa fie  elevi cuprinsi intr-o forma de invatamant, in clasele V - XII (inclusiv)

- sa aiba varsta intre 10 -20 ani;

- sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;

- sa fie apti din punct de vedere medical;

- sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara;

- sa nu mai fi participat la nici o alta tabara organizata de Ministerul Tineretului si Sportului sau de o directie din subordine in anul 2018.

 

CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.

crt.

Criterii de selecţie

Punctaj maxim

Punctaj

acordat

1

 

Criteriul participativ

implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare – dovedită prin adeverinţe, diplome, contracte de voluntariat

 

20 pct.

 

2

Criteriul social

tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate

20 pct.

 

3

Criteriul motivaţional

scrisoare de intenţie  (formular anexat)

20 pct.

 

4

Criteriul performanţelor şcolare

elevi participanţi la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile I – III, la fazele naţionale şi internaţionale – dovada constând în diplome

20 pct.

 

5

Criteriul adecvării la domeniu

dovezi ale cunoştinţelor, abilităților şi competenţelor în domeniu *)

 

20 pct.

 

 

TOTAL

100 pct.

 

 

Documente necesare pentru înscriere :

- formularul tip de înscriere (formular anexat)

 - copie act identitate ( CI sau CN );

 - diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/declaraţii etc. – în copie;

- scrisoare de intenţie – eseu (cu tema: de ce vreau să particip la această tabără);

- acordul scris al părinților;

 

Regulament :

- candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei şi a locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minim 50 puncte conform grilei de punctare. Metodologia de desfăşurare a taberelor naţionale este postată pe site-ul direcţiei, la secţiunea tabere – norme metodologice și pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului;

- rezultatele selecţiei, ce va stabili participanţii admişi la tabăra naţională  va fi postată pe site-ul DJST Mureş, la adresa: www.djstmures.ro , şi vor fi comunicate personal  candidaţilor admişi;

- în cazul în care un tânăr selectat renunţă, locul său va fi ocupat de primul de pe lista de rezervă;

- costul privind cazarea, masa, serviciile si materialele celor 80 de tineri beneficiari ai taberei nationale va fi suportat de catre Ministerul Tineretului si Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, aceste servicii vor fi asigurate de organizatori la Baza turistică „MUREŞUL” din Târgu Mureş,  costul transportului dus-întors va fi suportat de către participanţi;

- sosirea participanţilor se va face in data de 20.08.2018 , începând cu orele 14.00,  iar plecarea va avea loc în data de 26.08.2017  după masa de prânz;

- fiecare participant va depune un singur formular de înscriere;

- nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt validate);

- înscrierile se vor face începând cu data de 08.06.2018 până la data de 06.08. 2018 prin e-mail la adresa : [email protected], prin fax la numărul:  0265 216026, sau  prin poştă la adresa:

DJST Mureş, str. Victor Babeş nr. 11, cod poştal 540097, Târgu Mureş, jud. Mureş;

- evaluarea dosarelor se va face în perioada  07.08.2018 - 09.08.2018;

- afişarea rezultatelor finale: 10.08.2018.

Responsabil proiect : Barabas Robert – consilier tineret – resp. tabere;

telefon: 0265-218841 sau 0744643528;

 

Atașat găsiți formularul de înscriere la tabăra națională de muzică vocal-instrumentală.

 

 

 

Director executiv

RUS IULIANA