SE APROBA

DIRECTOR EXECUTIV

RUS IULIANA

Nr.3697/21.12.2017

ANUNT

Autoritate contractanta

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures Adresa postala: Targu Mures, str.Victor Babes, nr.11, jud.Mures , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540097 , Romania , Punct(e) de contact: Cosma Luciana , Tel. +40 265218841 , Email: [email protected] , Fax: +40 265216026 , Adresa internet (URL): www.djstmures.ro

Detalii anunt Tip anunt: Cumparari directe Tip contract: Lucrari Denumirea achizitie: Lucrari de reparatii curente instalatii sanitare la Centrul de Vacanta Sovata 1 – Corp Principal

CPV: 45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2) Descrierea contractului: Obiectul contractului: Reparatii curente instalatii sanitare la Centrul de Vacanta Sovata 1 – Corp Principal si exterior, conform listelor de cantitati de materiale si lucrari.

Valoarea estimata fara TVA: 52100 lei.

Conditii contract: Ofertantul sa fie inscris in SEAP. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Perioada finalizare a lucrarilor: 7 zile de la data ordinului de incepere a lucrarilor. Garantia de buna executie este distincta de garantia tehnica acordata pentru produse si se va constitui în cuantum de 1% din valoarea fara TVA a contractului de executie de lucrari.

Conditii participare: Oferta va cuprinde urmatoarele: 1. Oferta financiara/tehnica; 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 si 167 din Legea 98/2016; 3. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 58-93 din Legea 98/2016. 4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca ofertantul are in obiectul de activitate si autorizat codul CAEN necesar pentru a executa lucrarile de reparatii curente.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice din lista de materiale si lucrari.

Termen limita primire oferte: 22.12.2017

Informatii suplimentare: Lista de materiale si lucrari precum si orice alte informatii vor fi transmise prin e-mail operatorilor economici interesati, la solicitarea acestora transmisa la adresa de e-mail: [email protected]. Solicitarile de documente si ofertele primite dupa data de 22.12.2017, ora 12:00, nu vor fi luate in considerare. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: [email protected].