Nr. inregistrare 1923/22.09.2016

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

        Prin prezenta, DJST Mures, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractanta, a invita sa ne transmiteti pana la data de 26.09.2016 ,oferta ds. de pret pentru  lucrari de  ,, Reabilitare teren multisport din cadrul Centrului de Vacanta Sovata 1 ,, CPV 45212221-1- Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport .

Procedura aplicata :

-Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Valoare estimata fara TVA : 132103 lei

1. Sursa de finantare : bugetul institutiei finantate partial din venituri propri

2. Limba de redactare a ofertei este limba romana

3. Pretul ofertei este ferm in lei

4. Oferta se va depune in catalogul electronic (SEAP www.e-licitatie.ro)

        Informaţii suplimentare:

  • se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.
  • caietul de sarcini si devizul tehnic le gasiti aici ( caiet de sarcini si deviz tehnic )

       

 

                                                             Compartiment achizitii

                                                         Con.sup. Cosma Luciana Carmen