ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

AVÂND ÎN VEDERE PRELUNGIREA STĂRII DE ALERTĂ cu 30 de zile,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş

anunță amânarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de muncitor calificat, treapta profesională I, din data de 17.06.2020, pentru data de 20.07.2020

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile cumulative generale prevăzute de art. 3  din Anexa la HG nr. 286 /2011, asa cum a fost modificată prin HG nr. 1027/2014.

Condiţii specifice :

  • studii medii;
  • vechime în muncă – minim 3 ani;
  • corectitudine, operativitate şi receptivitate în soluţionarea sarcinilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă,  capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă.

Concursul se va desfăşura la sediul DJST Mures, str.Victor Babes, nr. 11, după următorul calendar :    

1.Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.07.2020 ora 10.00.

            2. Data si ora interviului se va comunca ulterior.

       Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de                   internet www.djstmures.ro

               Relaţii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon: 0265-218841, persoană de contact: Runcan Florina.

Menționăm că anunțul inițial s-a publicat în M. Of.  Nr. 317 din data 24.04.2020

              

 

                          

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IULIANA