Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 08.04-25.10.2019, Concursul naţional de proiecte de tineret 2019.

  Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2019 este 2.000.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.

  Concursul național de proiecte de tineret 2019 are două teme. Tema numărul 1 este Stimularea implicării tinerilor în viața societății, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte pentru susținerea educației fizice și a unui stil de viață sănătos. Suma alocată pentru tema numărul 1 este de 1.300.000 lei.

  Tema numărul 2 este Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a acestora cu următoarele priorități: Dezvoltarea de activități educaționale cu caracter non-formal, cursuri de formare profesională pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs) în vederea dobândirii de competențe socio-civice și profesionale și antreprenoriale; Promovarea inițiativelor de inserție profesională și integrare socială a tinerilor vulnerabili; Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradițiilor culturale locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiționale. Suma alocată pentru tema numărul 2 este de 700.000 lei.

  Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2019, dar nu pentru aceeași temă.

   Perioade:

  depunerea dosarului de concurs:11.04- 10.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și  între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București;

  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-17.05.2019;

  afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.05.2019;

  depunerea completărilor: 21-27.05.2019;

  verificarea completărilor depuse: 27-30.05.2019;

  afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 30.05.2019;

  depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 30.05-04.06.2019;

  analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 05-10.06.2019;

  afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 10.06.2019;

  etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 11-24.06.2019;

  afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 25.06.2019;

  depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 26.06- 1.07. 2019;

  analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 02-08.07.2019;

  afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 08.07.2019.

  perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 5.08-25.10.2019

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro) sau de la adresa de mai l[email protected].

Pentru metodologie accesaţi: http://mts.ro/noutati/metodologia-pentru-concursul-national-local-de-proiecte-de-tineret-si-pentru-concursul-national-de-proiecte-studentesti/

 

Ultimele comunicate

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS PENTRU OCUPAREA P...

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS AVÂND ÎN VEDERE PRELUNGIREA STĂRII DE ALERTĂ cu 30 de zile, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş anunță amânarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de ex...

ORDIN nr. 619/1.077/2020

Ordin comun MTS - MS privind practicarea sporturilor individuale/echipă în aer liber/sală, accesul în bazele sportive, pregătire în sălile de fitness și aerobic, reluarea activității în bazine