PROIECTE PROPRII ŞI ÎN PARTENERIAT P2 2018

3. FII ACTIV! IMPLICĂ-TE!

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, în parteneriat cu Societatea de Tineret Outward Bound Romania, a organizat evenimentul Fii activ! Implică-te! pentru crearea unui program al egalităţii de şanse pentru tineri proveniţi din medii defavorizate. Scopul evenimentului a fost susţinerea iniţiativelor de integrare socială a tinerilor proveniţi din medii defavorizate, iar printre obiective principale amintim stimularea spiritului civic în rândul tinerilor şi sporirea gradului de implicare a acestora în viaţa socială. Evenimentul a avut loc în data de 8 iulie pe Platoul Corneşti din Târgu-Mureş, având aprox. 50 de participanţi.

2. GALA TINERETULUI 

Gala de premiere a tinerilor talente, organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Târgu-Mureş, a avut loc în 12 iunie la Palatul Culturii, fiind un eveniment cu scopul de a consolida relațiile interculturale dintre şcoli şi oferind oportunitatea elevilor de a-şi pune în valoare creativitatea, cunoştințele artistice şi nivelul de cultură generală. Au fost premiaţi peste 150 de tineri, participarea lor într-un număr cât mai mare fiind obiectivul principal al proiectului, creând astfel legături între grupuri cu precepţii, idei şi visuri diferite, dar având în comun dorinţa de a pune pe scenă un spectacol.

1. 2 MAI - ZIUA TINERETULUI

Proiectul 2 Mai - Ziua Tineretului a fost organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor Târgu-Mureş, fiind un proiect de stimularea participării tinerilor în acţiuni pentru marcarea zilei de "2 Mai" şi implicarea lor în acţiuni culturale, sportive, a fost un eveniment de succes, prin care am reuşit să aducem zâmbete pe buzele copiilor.

Ultimele comunicate

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse p...

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare de administrator, treapta profesională I la Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive la DJST Mureş

Forumul pentru Drepturile Tinerilor – 2018

Ministerul Tineretului și Sportului organizează ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor – 2018”, având ca scop implicarea tinerilor la viaţa comunităţii, mai cu seamă a celor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discr...