Impactul deciziilor mele 

Proiectul a fost organizat de Asociaţia Pro Christo et Ecclesia - Cluc de Tineret Philothea, cu sprijinul DJST Mureş şi s-a desfăşurat în Târgu-Mureş în perioada 21.08-12.11.2017. Participanţii proiectului au fost 4 clase din 3 licee ale municipiului Târgu-Mureş, aprox. 360 de elevi. Proiectul a rezultat dezbaterea diferitelor probleme legate de adolescenţă, dezvoltarea imaginii de sine şi a responsabilităţii, dezvoltarea strategiei de rezolvare a conflictelor, prevenirea şi combaterea factorilor de risc.

Prevenire pentru o viață sănătoasă – training pentru rezidenți și studenți

Fundația Sfântu Blasius a organizat programul Prevenire pentru o viață sănătoasă – training pentru rezidenți și studențiîn colaborare cu DJST Mureş, scopul fiind încurajarea tinerilor participanți de a se implica în formarea atitudinii și a mentalității adolescenților din județul Mureș pentru a atrage atenția acestora cu privire la importanța alimentației sănătoase și necesitatea activității fizice zilnice și a educației sexuale în menținerea unei vieți sănătoase. La program au participat în jur de 50 de persoane şi a avut loc în perioada 1 august 2017 – 1 noiembrie 2017.

TOYP Târgu Mureș (Ten Outstanding Young Persons of the World)

Proiectul TOYP Târgu-Mureş a fost organizat de Asociaţia JCI Active Citizens Mureş cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş, având ca scop recunoașterea tinerilor (persoane cu vârsta cuprinsă între 18 – 40 ani), care excelează în domeniile lor de activitate și care creează schimbări pozitive în comunitate. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.07.2017 – 07.10.2017 şi au fost premiate 11 tineri valoroşi ai comunităţii din jud. Mureş.

FOLCLORUL, CARTEA NOASTRĂ DE IDENTITATE EDIŢIA A XI-A

 

Proiectul Folclorul, Cartea noastră de identitate, ed. IX-a a fost organizat de Asociaţia Pro Scola Sovata, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş la Sovata, având ca scop acela de a atrage atenţia tinerilor asupra importanţei păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor moştenite de la strămoşi, dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi meşteşugurile locale, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora, sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta, tradiţiile populare locale, înţelegerea protejării şi conservării acestora.

SPORT DIN SCAUNUL CU ROŢI

Proiectul Sport din scaunul cu roţi a fost organizat de Asociaţia Clubul Sportiv Înainte, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş la Sovata, eveniment la care au participat peste 100 de persoane cu dizabilităţi din ţară. Proiectul a avut ca scop satisfacerea nevoilor sprtive a persoanelor cu dizabilităţi, aşadar au fost programe precum echitaţie, masaj terapeutic, minicampionate de şah, table şi tenis de masă.

 

FESTIVAL DE TINERET, ARTĂ ŞI CULTURĂ

Festivalul de Tineret, Artă si Cultură a fost organizat cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş la Târgu-Mureş în luna august şi a avut peste 5000 de participanţi şi vizitatori din ţară şi din străinătate.

Festivalul de Tineret, Artă si Cultură a adus iubitorilor de muzică o frumoasă surpriză, unul dintre cei mai influenţi chitarişti ai lumii Jon GOMM, care a concertat la Târgu Mureş. Scopul principal al proiectului a fost susţinerea şi încurajarea comunicării şi a dialogului cultural între diferite grupuri etnice şi majoritate, la nivel comunitar, pe fondul crearii de noi oportunităţi pentru toţi cei ce activează în domeniul artelor, în principal al muzicii, în contextul unei popularizări al instrumentului în plan socio-cultural în rândul tineretului.

OUTDOOR LEADERSHIP

Societatea pentru Tineret Outward Bound Romania a organizat proiectul Outdoor Leadership, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, scopul proiectului fiind dezvoltarea aptitudinilor de conducere ale tinerilor, încurajarea tinerilor şi susţinerea lor în asumarea activă şi responsabilă a rolului de promotori ai schimbărilor pozitive şi durabile la nivelul comunităţii de apartenenţă.

ZÂMBETE ÎN DAR

Tabăra de Supravieţuire - Zâmbete în dar a fost organizată de Asociaţia JCI Active Citizens Mureş în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş şi a avut loc în perioada 23.08.2017-25.08.2017 la Lăpuşna. Au participat 27 copii din centrele de plasament din jud. Mureş. Prin participarea la această tabără copii şi-au dezvoltat aptitudinile de lideri, au învăţat să lucreze în echipă, au învăţat diverse tehnici de supravieţuire în natură, dezvoltând relaţii de prietenie între ei. 

TEN OUTSTANDING YOUNG PERSONS OF THE WORLD (TOYP) Târgu-Mureş

Asociaţia JCI Active Citizens Mureş, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş organizează în perioada 01.07.2017 - 01.10.2017 proiectul TOYP Târgu-Mureş, având ca scop recunoaşterea tinerilor (persoane cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani), care excelează în domeniile lor de activitate şi care creează schimbări pozitive în comunitate. Prin promovarea acestor tineri, JCI amplifică importanța liderilor responsabili social. Poveștile lor de success, care implică cercetare, determinare și ingeniozitate, servesc drept modele tinerilor, inspiră spre crearea de lideri mai buni, și spre dezvoltarea societății.

Mai multe informaţii pe site-ul: http://toyp.jciromania.ro/ 

 

RAPORT FINAL cu rezultatele etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj 

Rezultatle se găsesc aici.

Raport FINAL cu rezultatele etapei de analiză administrativă a documentelor și evaluare eliminatorie, fără punctaj, a eligibilității solicitanților și proiectelor

Rezultatele se găsesc aici.

Raport cu rezultatele etapei de analiză administrativă a documentelor și evaluare eliminatorie, fără punctaj, a eligibilității solicitanților și proiectelor 

Rezultatele se găsesc aici.

 

ANUNŢ

Ministerul Tineretului şi Sportului- MTS organizează în perioada15 mai - 7 iulie 2017, prin DJST Mureș., Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti și al Fundației Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările în vigoare.

           Calendarul de desfășurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017

 • Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai–06 iunie 2017
 • Etapa de verificare administrativă a eligibilității: 07–12 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității:12 iunie 2017
 • Depunerea modificărilor și a complentărilor: 13–19 iunie 2017
 • Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017
 • Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017
 • Depunerea contestațiilor: 28-30 iunie 2017
 • Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017
 • Afișarea rezultatelor la contastații: 06 iulie 2017-la sediul MTS
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul DJST MUREȘ
 • Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie-01 noiembrie 2017

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Mureș este 47135 lei.

Prioritățile pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt:

1. Cultură și educație nonformală

2. Sănătate, sport și recreere

3. Participare și voluntariat

4. Muncă și antreprenoriat

Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la inculziunea socială a tinerilor.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail [email protected] 

Metodologie 

Metodologie in format word 

Ordin si Metodologie CNP2017

GHIDUL pentru completarea Formularului de finantare la Concursul Local de Proiecte il gasiti aici..